Nasza Historia

 

System Pokierowania Zawodowego Career Direct ® został utworzony by odpowiedzieć na potrzebę istnienia dobrego, opartego o wskazówki z Pisma świętego testu, który pomoże ludziom zobaczyć unikalne obdarowanie jakie posiadają i dobrze wybrać ścieżkę edukacji która wykorzysta ich mocne strony i dane przez Boga talenty.

Larry Burkett, znany chrześcijański autor i wykładowca, zauważył, "Udzielając przez lata porad finansowych, często spotykałem przypadki niedopasowania zawodowego, niewykorzystywania talentów i zdolności w swojej pracy. Bardzo mnie smuciło to, że tak wielu ludzi nie jest świadomych swych silnych stron, przez co nie osiąga pełni swego potencjału i marnuje swoje talenty. Miałem nadzieję że ktoś coś z tym zrobi, stworzy jakiś program, który pomoże ludziom rozumieć ich predyspozycje zawodowe i w jaki sposób podejmować rozsądne decyzje o wyborze ścieżki kariery. W 1989 roku ja sam zacząłem pracować nad tym zadaniem."

Christian Financial Concepts, organizacja założona przez Larrego w roku 1976, zebrała zespół wysoko kwalifikowanych ludzi by zbudował narzędzie oparte o Pismo Święte i solidne zasady psychometryczne. Zespół początkowo znany pod nazwą Career Pathways, przebadał różne narzędzia dostępne na rynku i odkrył, że żadne z nich nie podchodziło do człowieka i jego pracy w oparciu o światopogląd chrześcijański. Również zauważono że większość nie dostarcza całej informacji jaka jest potrzebna do podjęcia dobrych decyzji a jedynie bada jeden albo dwa istotne obszary. Ich badania doprowadziły ich do wniosku, że przy podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu istotne są cztery obszary: osobowość, zainteresowania, umiejętności, oraz wartości.

Początkowo zespół używał kombinacji różnych znanych narzędzi i osobiście dokonywał interpretacji wyników po to by osoba mogła podjąć rozsądne decyzje zawodowe.  Jednocześnie trwały prace nad własnym narzędziem. W roku 1995, Christian Financial Concepts zadebiutowało z  testem Career Pathways ® , który składał się z CPPI (Career Pathways Personality Inventory) oraz z ISVI (Interests, Skills, Values Inventory). W roku 1996, Career Pathways zmieniło swoją nazwę na Life Pathways by lepiej oddać holistyczne podejście jakie prezentowali, bo dostępne były nie tylko testy ale też inne zasoby pomocne przy wyborze kariery.

Udoskonalona wersja papierowa testu, pod nazwą Career Direct, została opublikowana w roku 1997. Od momentu jej utworzenia ponad  80,000 osób skorzystało z niej i z podejścia opartego o biblijne spojrzenie na człowieka i jego pracę, która leży u podłoża Systemu Pokierowania Zawodowego Career Direct i jest odzwierciedlone w materiałach.

Następnie przeprowadzono rozległe badanie danych zgromadzonych od kilkunastu tysięcy klientów Career Direct po to by udoskonalić skale i system zliczania ocen. Wnioski i udoskonalenia zostały uwzględnione w wydanej w roku 1999 wersji na CD-ROM Career Direct. Ten wysoce udoskonalony produkt pozwalał użytkownikowi zainstalować wypełnić, zliczyć i wydrukować sobie raport u siebie w domu. Zamiast czekania dwa tygodnie na wyniki, ludzie mogli zobaczyć swoje wyniki od razu po paru minutach od zakończenia testu!

We Wrześniu roku 2000, Christian Financial Concepts oraz Crown Ministries połączyły się i tak powstało Crown Financial Ministries. W czasie okresu przejściowego służba skupiła się na zasadniczym czyli finansowym komponencie misji i na tego typu materiałach.

W marcu 2002, pojawiło się ponowne zainteresowanie by przejść od wersji na CD-ROM do wersji online. Pewna część zespołu Life Pathways została zebrana ponownie, by przeprojektować Career Direct tak by był w pełni interaktywnym narzędziem online. Ta wizja stała się rzeczywistością w roku 2006.