Történetünk

 

A Career Direct ® Útmutatási rendszer egy olyan átfogó, biblikus elveken alapuló kiértékelő iránti igényből fejlődött ki, mely segítene az embereknek jobban megérteni az egyedi adottságaikat és megtalálni azt a karrier- vagy oktatásbeli irányt, mely leginkább megfelel az istenadta erősségeiknek és képességeiknek.

Larry Burkett, egy neves keresztyén pénzügyi szerző és előadó észrevette, hogy „A hosszú évek alatt, amíg pénzügyi tanácsokat adtam családoknak, gyakran láttam embereket olyan pályán, amely nem illett az adottságaikhoz és képességeikhez. Nagyon megindított, hogy oly sokan nem voltak tudatában az erősségeiknek, és ezáltal nem voltak jó sáfárai a tehetségüknek.

A Christian Financial Concepts, az 1976-ban Larry által alapított szervezet összeállított egy magasan képzett csapatot, hogy fejlesszenek ki egy bibliai elveken alapuló, mégis pszichometrikusan helytálló karrierértékelőt. A csapat, amelyet kezdetben Career Pathways néven ismertek, megvizsgált más, a piacon fellelhető kiértékelő eszközöket, és arra jutott, hogy gyakorlatilag egyetlen kiértékelő sem tükrözött bibliai világnézetet. Azt is észrevették, hogy a legtöbbjük nem volt átfogó, és a közül a 4 terület közül – személyiség, érdeklődési kör, készségek és értékek -, amelyeket kutatásaik során elengedhetetlennek tartottak az egészséges karrierrel kapcsolatos döntések meghozatalához, csak egyet vagy kettőt érintettek.

Kezdetben a csapat jól ismert kiértékelőket ötvözött visszajelzést nyújtó tanácsadókkal, hogy karrierre vonatkozó útmutatásként szolgáljanak, de eközben a saját kiértékelőjének a fejlesztésén is dolgozott. 1995-ben a Christian Financial Concpets útjára indította a Career Pathways ® Kiértékelőt, amelyet a CPPI (Career Pathways Personality Inventory) és az ISVI (Interests, Skills, Values Inventory) alkotott. 1996-ban a Career Pathways Life Pathways-re változtatta a nevét, hogy jobban tükrözze a kiértékelő és a karrierrel kapcsolatos források az élet minden területét felölelő jellegét.

A papíralapú teszt átdolgozott verzióját, amelyet Career Direct Kiértékelőnek kereszteltek át, 1997-ben adták ki. Létrejötte óta 80.000 egyénnek vált hasznára a bibliai nézőpont, amely a Career Direct Útmutatási rendszer minden anyagának az alapját képezi.

A több ezer Career Direct felhasználó adatainak az átfogó elemzése alapján finomították és átdolgozták a faktorokat és eredményszámítást, amit belevettek a Career Direct 1999-es CD-ROM verziójába. Ez a javított termék lehetővé tette a felhasználók számára, hogy egy otthoni számítógép segítségével installálják, kitöltsék, pontozzák és kinyomtassák a tesztet.

2000 szeptemberében a Christian Financial Concepts és Crown Ministries egybeolvadásával létrejött a Crown Financial Ministries. A fúziót követő átmeneti időszakban a szolgálat szigorúan az alapvető pénzügyi küldetés és az anyagok finomítására és konszolidálására összpontosított.

2002 márciusában megújult az érdeklődés a karrierszolgálat és a Career Direct CD-ROM változatának internetalapú alkalmazássá való átalakítása iránt. A Life Pathways számos korábbi munkatársa ismét összeült, hogy újratervezzék a Career Directet, és egy igazi interaktív online élménnyé formálják. Ez az elképzelés 2006-ban vált valóra, a Career Direct online változatának elindításával.