Pse të bëheni një Konsulent i  Career Direct®?

Shërbeju njerëzve prej të gjitha rrugëve të jetës duke u bërë një Konsulent Karriere.

Synimi i Career Direct është që të ndihmojë të tjerët të zbulojnë atë për të cilën janë prerë përmes kombinimit të Mjetit tonë më të fundit Career Direct® me konsulentë të trajnuar për të qenë ekspertë. Duke zbatuar parime biblike mbi mjetet tona psikometrike, të cilat janë zhvilluar në mënyra rigoroze, ne mund t'u vijmë në ndihmë të tjerëve që të bëhen administratorë të dhuntive të tyre.

Nëse karakterizoheni nga një dashuri e sinqertë për të tjerët dhe një pasion për t'i ndihmuar të rriten dhe të zhvillohen në Krishtin, atëherë mundësia për t'u bërë një konsulent i Career Direct është mundësia e përsosur për të ndihmuar të tjerët të kuptojnë në mënyrë të plotë aftësitë dhe dhuntitë e tyre të dhëna nga Perëndia.

Le Të fillojmë

Career Direct  është e përkushtuar për të ndihmuar njerëzit të përdorin parimet biblike gjatë procesit të vendimarrjes për shtegun e karrierës. Për këtë arsye ne sigurohemi që konsulentët tanë kanë këto vlera dhe janë të përkushtuar të ua mësojnë të tjerëve në mënyrë që të maksimizojnë potencialin e tyre.

Të gjithë konsulentët e Career Direct duhet të plotësojnë një trajnim tre ditor ose Trajnimin online që siguron trajnimin e specializuar që ju duhet për të udhëhequr dikë përmes mjetit më të fundit të Career Direct® Sistemin e Plotë Udhëzues.

Kur i bashkoheni ekipit të Career Direct, ju do të jeni në listën e konsulentëve dhe drejtuesëve të rrjeteve në ëebfaqen tonë, në këtë mënyrë mund të lidheni lehtësisht me drejtuesit e rrjeteve dhe konsulentet mjeshtra, si edhe do të filloni të sillni një ndryshim në jetën e të tjerëve.

Certificate of Completion and CCEs

Each participant receives a Certificate of Completion from Crown Financial Ministries upon completion of the Career Direct Online Training.

ICF Approved Continuing Coach Education Credits (CCEs)

  • 18 CCEs in Core Competencies and
  • 19.5 CCEs in Resource Development

Continuing Coach Education | International Coaching Foundation