Яагаад Карьер Диаректын зөвлөх  ® болох хэрэгтэй вэ? 

Карьер Диаректын зөвлөх болсноор хүмүүсийн амьдралын чухал цаг үед туслах боломжтой.

Хөгжлийн тэргүүн эгнээнд яваа Карьер Диаректын  ® үнэлгээг туршлагатай зөвлөхийн хамт хийж өөрийгөө илүү таньж мэдээсэй гэж бид танд зөвлөж байна. Библийн зарчмуудыг нарийн судалгаанд суурилсан психометрийн үнэлгээтэй хослуулан бид танд авьяас, чадвараа таньж мэдэхэд тань тусалж чадна.

Та чин сэтгэлээсээ бусдад санаа тавьж, тэднийг Христ дотор өсч төлөвшиж байгааг харах хүсэлтэй бол Карьер Диаректын зөвлөх болж болно. Энэ үйлчлэл нь хүнд Бурханаас өгсөн авьяас, чадвараа нээн илрүүлэхэд нь туслах гайхалтай боломж юм.  

Эхлүүлэх

Карьер Диарект нь ажил хөдөлмөрийн талбартаа ухаалаг шийдэл хайж буй хүмүүст библийн зарчмыг ашиглахад туслах зорилготой. Тиймээс зөвлөхүүд маань бусдад үнэт зүйлсийн тухай ойлголт өгч, авьяас чадвараа бүрэн ашиглахын чухлыг зааж байна уу гэдэгт бид анхаарч санаа тавьдаг.

Карьер Диаректын зөвлөх бүр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох  ® 3 өдрийн сургалт эсвэл онлайн курст хамрагдах ёстой. 

Карьер Диаректын багт нэгдсэнээр бусад зөвлөгч, сүлжээний удирдагчдын нэгэн адил таны нэр,танилцуулга вебсайт дээр тавигдах ба мастер зөвлөхүүд, удирдагч нартай холбогдон хүмүүсийн амьдралд өөрчлөлтийг эхлүүлээрэй.

Certificate of Completion and CCEs

Each participant receives a Certificate of Completion from Crown Financial Ministries upon completion of the Career Direct Online Training.

ICF Approved Continuing Coach Education Credits (CCEs)

  • 18 CCEs in Core Competencies and
  • 19.5 CCEs in Resource Development

Continuing Coach Education | International Coaching Foundation