Waarom 'n Career Direct® Konsultant word?

Word 'n Career Direct konsultant en bedien persone uit alle vlakke van die samelewing.

Career Direct se doel is om mense te help ontdek waarvoor hulle gemaak is, deur ons voorpunt Career Direct® Toets met kundig opgeleide konsultante te kombineer. Die toepassing van bybelse beginsels op ons noukeurig ontwikkelde psigometriese toets help mense om verantwoordelike rentmeesters van hulle talente te wees.

As jy 'n opregte liefde vir mense het en 'n passie om hulle in Christus te help groei en ontwikkel, het jy as Career Direct konsultant die volmaakte geleentheid om ander te help om hulle Godgegewe talente en vaardighede ten volle te ontwikkel.

Begin

Career Direct is daaraan toegewy om mense te help om bybelse beginsels te gebruik wanneer hulle 'n beroepspad probeer kies. Ons maak dus seker dat ons konsultante daardie waardes deel en toegewy is daaraan om ander te leer om hulle potensiaal ten volle te bereik.

Alle Career Direct konsultante moet 'n regstreekse 3-dag konsultantopleiding voltooi, of 'n aanlyn-opleidingskursus wat jou van die gespesialiseerde opleiding voorsien wat nodig is om ander deur die voorpunt Career Direct® Volledige Voorligtingstelsel te begelei.

Nadat jy by die Career Direct span aangesluit het, sal jy saam met ander konsultante en netwerkleiers op ons webtuiste verskyn sodat jy maklik met meesterkonsultante en netwerkleiers op ons webtuiste kan kontak hê en begin om 'n verskil in mense se lewens te maak.

Sertifikaat van Voltooiing en CCE's

Alle deelnemers in Suid-Afrika ontvang 'n Sertifikaat van Voltooiing van Crown Financial Ministries by voltooiing van die Career Direct Aanlynopleiding.

ICF-goedgekeurde Voortgesette Opleidingskrediete vir Afrigters (CCE's)

  • 18 CCE's in Kernvaardighede en
  • 19.5 CCE's in Hulpbronontwikkeling

Continuing Coach Education | International Coaching Foundation