Keni pyetje?

Ne kemi përgjigje.

Pyetjet më të shpeshta

 

Të Përgjithshme

Career Direct nuk është një agjensi punësimi online; ne ju ndihmojmë të zbuloni profesionin që i përshtatet më mirë aftësive, dhuntive, interesave dhe personalitetit tuaj. Career Direct shikon thellë për të identifikuar arsyet pse duhet të hyni në një profesion të caktuar, se sa thjesht të ju listojë ofertat për punë. 

Njerëz të  moshave të ndryshme mund të përfitojnë nga Career Direct pavarësisht nëse janë duke u përgatitur për karrierën, apo po hyjnë për herë të parë në tregun e punës, apo po kërkojnë të maksimizojnë aftësitë dhe dhuntitë që u janë dhënë.

Pas shumë viteve në fushën e këshillimit financar për familje të ndryshme, bashkëthemeluesi i Career Direct, Larry Burkett pati një barrë në zemër për faktin që shumë njerëz ishin në karriera që nuk përputheshin me aftësitë dhe dhuntitë e tyre të lindura. Ai donte që të ndihmonte njerëzit të kuptonin pikat e tyre të forta dhe dobësitë e tyre, dhe të bëheshin kështu administratorë të mirë të asaj që ishin- një vizion që u realizua me lindjen e mjetit Career Direct.

Career Direct siguron informacion të ngjashëm me mjete të tjera mjaft të njohura që mbulojnë aspekte si personaliteti, interesant apo aftësitë individuale. Por ndërsa Career Direct mat personalitetin, interesat, aftësitë, vlerat, stresin, dhe faktorë të menaxhimit financiar, e bën atë një nga mjetet më gjithëpërfshirës në treg.

Për të përfituar rezultatet më të mira nga testi ne ju inkurajojmë të konsideroni ndihmën e një konsulenti të Career Direct i cili është trajnuar për të analizuar rezultatet e testimit tuaj.

Ata mund të ju ndihmojnë të shikoni si lidhen gjithë komponentët bashkë dhe të ju ndihmojnë të përktheni informacionin në rekomandime të vlefshme. Një informacion objekti nga një konsulent mund të sjellë një ndryshim domethënës që do të ju japë zbulimin që keni nevojë si edhe do të minimizojë stresin që shpesh shoqëron vendimarrjen rreth arsimimit apo vendit të punës.

Administrimi i dhuntive të lidhura me punën është direkt i lidhur me administrimin e financave që rrjedhin nga puna. Administrimi i vërtetë fillon me menaxhimin e dobësive dhe pikave tuaja të forta.

Larry Burkett filloi programin e Shtegut të Karrierës si pjesë e koncepteve financiare të krishtera në vitin 1990 duke përdorur një kombinim të disa vlerësimeve para-ekzistuese. Pas një hulumtimi dhe zhvillimi të gjerë, versioni i parë i asaj që tani është Career Direct u paraqit në 1995 si një test i printuar. Në vitin 1999, versioni i parë i CD-ROM (1.8) është prodhuar për përdorim në kompjuterë individualë. Në vitin 2003, versioni i rishikuar dhe ri-prezantuar 2.1 doli ne treg me dokumente elektronike dhe audio CD. Career Direct online. ® Sistemi i plotë udhëzues doli në vitin 2006 dhe përfshin disa përmirësime të efektshme.

Nga një vlerësim është parë se kanë kaluar përmes Career Direct mbi 200,000 studentë dhe të rritur

Kategoria "Më shumë Burime" përmban linqe të librave, videoklipeve, artikujve dhe këshillave të tjera të vlefshme.

Kërkim dhe Zhvillim

Ne kemi bërë një vlerësim dhe krahasim të faktorëve të personalitetit me faktorë të tjerë domethënës të ngjashëm, si Iventari i Personalitetit Hogan dhe NEO-PI i Costa dhe McCrae, të cilat kanë vërtetuar vlerën e Career Direct.

Testet e besueshmërisë janë shumë më të larta se sa nivelet e pranueshme, siç tregohet në masat e qëndrueshmërisë së brendshme dhe matjen e besueshmërisë testuese më poshtë.

 1. Konsistenca e Brendshme Cronbach Alpha u shtri nga .86 në .94 për shkallët e faktorëve të përgjithshëm të personalitetit, dhe .76 në .92 për shkallët e nënfaktorëve të personalitetit (n = 4463).
 2. Shtrirja dhe korrelacioni mesatar i Besueshmërisë së Testimit dhe Ritestimit:
  Korniza Kohore Faktorët e Përgjithshëm të Personalitetit Nënfaktorët
  java e parë(n = 100) .91, .86 to .95
  3-6 javë(n = 166) .87, .85 to .90 .83, .65 to .90
  6 muaj (n = 75) .84, .81 to .86 .78, .60 to .87
  1 vit (n = 50) .82, .80 to .86 .61, .58 to .87

Në vitin 1990, Larry Burkett ngarkoi një ekip kërkimor me zhvillimin e një programi udhëzues të karrierës bazuar në një kombinim të parimeve biblike dhe psikometrike. Ajo që filloi si një test letre, duke zbatuar elementë të vlerësimeve të tjera të njohura, u shndërrua në një provë të bazuar në CD-ROM në vitin 1999; në vend që të përdornin vlerësime të tjera, Career Direct e ndërtoi këtë version nga fillimi. Dhe në vitin 2006 ky mjet u njoh si Career Direct ® Online.

Pyetjet e Testit të Vlerësimit

Mjeti i Vlerësimit Career Direct është një seri prej katër sondazheve që - kur plotësohen - sugjerojnë karriera që ju përshtaten më së miri. Për të mësuar më shumë rreth vlerësimit, vizitoni faqen e Test Vleresimit Career Direct  .

Megjithëse ky mjet vlerësimi është i qëndrueshëm me kalimin e kohës, disa fusha ndryshojnë në varësi të përvojave tuaja të jetës, trajnimit dhe shkollimit. Para se të marrim vendime të mëdha për jetën, është gjithmonë e mençur t'i bazojmë ato vendime në informacionin më aktual. Mund të krahasohet me bërjen e një X-ray (grafie). Edhe pse çdo grafi është një imazh i skeletit tuaj, secili tregon një histori të ndryshme, varësisht nga koha kur merret. Një grup mund të tregojë thjesht një histori rritjeje, ndërsa një tjetër - marrë menjëherë pas një aksidenti - mund të tregojë një kockë të thyer. Një x-ray është një pamje e së kaluarës tuaj të largët dhe të menjëhershme dhe siguron një pasqyrë se si mund të përgatiteni për të ardhmen. Duke bërë Career Direct në kohë strategjike në jetën tuaj, do t'ju ndihmojë të merrni vendime të mençura për karrierën tuaj.

Testi i vlerësimit merr mesatarisht nga dyzet e pesë minuta deri në një orë. Individët që përdorin të gjitha aplikacionet dhe resurset e Career Direct në Sistemin e plotë Udhëzues, duke përfshirë Samplerin e Punës, Planin e Veprimit (interaktive me O * NET, databazën e Departamentit të Punës së Shteteve të Bashkuara), Pyetësorët dhe komponentët e Udhëzimeve Audio, do t'u duhet kohë shtesë për të kaluar gjithë informacionin. Meqenëse progresi do të ruhet automatikisht në sistem, ju mund të plotësoni çdo komponent me ndalesa.

Duke qenë se Mjeti i Vlerësimit Career Direct siguron informacion rreth shtegut profesional për të ju ndihmuar të merrni vendime të menç.ura profesionale, atëherë kjo e bën atë një lëvizje të mirë kurdo që keni nevojë të kaloni përmes këtij mjeti.

Aftësitë e Kufizuara

Career Direct nuk është testuar me njerëz me aftësi të kufizuara dhe nuk merr parasysh ndonjë përshtatje te vecantë për këtë pjesë të popullatës. NJë këshilltar i kualifikuar në këtë fushë specifike do të ishte zgjedhja më e mirë për të përcaktuar drejtimin e karrierës në raste të tilla.

Depresioni mund të ndikojë dhe me shumë mundësi do të maskonte të dhënat e përfituara nga cdo lloj mjeti vlerësues. Në raste të tilla, duhet të merret këshillë dhe asistencë profesionale e specializuar për depresion, përpara se të merren vendime të rëndësishme jete në një situatë të tillë.

Biznesi dhe Trajnimi i Konsulentit

Career Direct siguron trajnim të specializuar për njerëzit që duan të bëhen konsulentë. Cdo aplikant kalon përmes një vlerësimi strikt përpara se të ftohet për të marrë pjesë në trajnim. Për më shumë informacion klikoni këtu

Në Career Direct, konsulentët mund të bëhen drejtues të rrjeteve dhe trajnerë mjeshtra. Një drejtues rrjeti asiston konsulentët e rinj, dhe një trajner mjeshtër i trajnon ata. Secili prej këtyre roleve ka një sërë pritjesh, kërkesash dhe udhëzime specifike. Për më shumë informacion rreth konsulentëve të rinj klikoni këtu .

Materialet Promovuese