Jy het vrae.

Ons het antwoorde.

Vrae wat dikwels gevra word

 

Algemeen

Career Direct is nie 'n aanlynpersoneelagentskap nie; ons help jou om die beroep te ontdek wat die beste by jou talente, belangstellings en persoonlikheid pas. In plaas daarvan om net 'n lys loopbaanmoontlikhede te gee, kyk Career Direct dieper om vas te stel waarom jy 'n spesifieke beroep behoort te volg.

Persone van alle ouderdomme kan by Career Direct baat, ongeag of hulle besig is met loopbaanvoorbereiding, toetrede of hertoetrede tot die arbeidsmag, of omdat hulle hulle talente en vermoëns wil maksimaliseer.

Oor die verloop van baie jare waartydens hy voorligting oor gesinsfinansies gegee het, het Career Direct se medestigter, Larry Burkett, besef dat baie mense in beroepe was wat nie by hulle talente en vermoëns gepas het nie. Hy wou mense help om hulle sterktes en uitdagings raak te sien en hulle talente ten beste te benut - 'n visie wat uiteindelik Career Direct sou word.

Career Direct verskaf inligting soortgelyk aan ander bekende assesserings wat komponente soos persoonlikheid, belangstellings of vaardighede individueel dek. Omdat Career Direct persoonlikheid, belangstellings, vaardighede, waardes, stres en finansiële bestuur meet, is dit een van die mees omvattende assesserings wat beskikbaar is.

Om die beste resultate uit jou assessering te kry, wil ons jou aanmoedig om gebruik te maak van 'n gekwalifiseerde Career Direct-konsultant wat opgelei is om jou toetsresultate te ontleed.

So 'n konsultant kan jou help sien hoe al die komponente bymekaarkom, en kan die data in effektiewe aanbevelings help integreer. Objektiewe insette van 'n konsultant kan 'n aansienlike verskil maak om jou die deurbraak te gee wat jy wil hê, sowel as om die stres te verminder wat dikwels verbind word met opvoedkundige of beroepsbesluite.

Optimale gebruik van werksverwante talente word direk verbind met optimale gebruik van finansies wat uit werk verkry word. Dit begin by die verstaan en bestuur van jou sterktes en uitdagings.

Larry Burkett het in 1990 die Career Pathways-program as deel van Christian Financial Concepts met 'n kombinasie van verskeie voorafbestaande assesserings begin. Na ekstensiewe navorsing en ontwikkeling is die eerste weergawe van wat nou Career Direct is in 1995 as 'n papiertoets bekendgestel wat rekenaarverwerk en -gedruk is. In 1999 is die eerste CD-ROM-weergawe (1.8) geskep vir gebruik op individuele rekenaars. In 2003 is die hersiene en hervoorgelegde weergawe 2.1 vrygestel, met elektroniese dokumente en oudio-CD's. Die Internetgebaseerde Career Direct ® Volledige Voorligtingstelsel is in 2006 vrygestel en sluit verskeie vaartbelynde verbeterings in.

'n Geskatte meer as 200,000 studente en volwassenes het al Career Direct gedoen.

Ons Meer Hulpbronne-oortjie bevat skakels na boeke, klank- en videoknipsels, webartikels en verdere nuttige wenke.

Navorsing en Ontwikkeling

Die faktore uit die persoonlikheidsafdeling van Career Direct is getoets teen en korreleer met soortgelyke faktore in ander bekende assesserings soos die Hogan Personality Inventory en Costa and McCrae's NEO-PI.

Betroubaarheid toets ver bo aanvaarbare vlakke, soos in die interne konsekwentheids- en toets-hertoets-betroubaarheidsmetings hieronder aangedui word.

 1. Interne Konsekwentheid Cronbach Alpha het gewissel van .86 tot .94 vir die persoonlikheid-algemene faktorskale, en .76 tot .92 vir die persoonlikheid-subfaktorskale (n = 4463).
 2. Toets-hertoets betroubaarheid gemiddelde korrelasie en reikwydte:
  Tydraamwerk Persoonlikheid-Algemene Faktore Subfaktore
  1 week (n = 100) .91, .86 tot .95
  3-6 weke (n = 166) .87, .85 tot .90 .83, .65 tot .90
  6 maande (n = 75) .84, .81 tot .86 .78, .60 tot .87
  1 jaar (n = 50) .82, .80 tot .86 .61, .58 tot .87

In 1990 het Larry Burkett 'n navorsingspan opdrag gegee om 'n beroepsvoorligtingsprogram te ontwikkel wat gebaseer is op 'n kombinasie van morele en psigometriese beginsels. Wat as 'n papiertoets begin het met implementering van elemente van ander bekende assesserings, het in 1999 na 'n CD-ROM-gebaseerde toets verander. Eerder as om ander assesserings te gebruik, het Career Direct hierdie weergawe van meet af aan opgebou. Teen 2006 het die assessering Career Direct ® Online geword.

Toetsvrae

Die Career Direct-assessering bestaan uit vier toetsafdelings. Op grond van die tellings wat aangeteken word, word beroepe voorgestel wat die beste by jou pas. Om meer oor die toets uit te vind, besoek die  Career Direct Assesseringsbladsy .

Alhoewel die assessering stabiel is oor tyd, sal sekere areas verskil as gevolg van jou lewenservarings, opvoeding en opleiding. Voor groot besluite geneem word, is dit altyd wys om daardie besluite op die mees onlangse inligting te baseer. Dit kan vergelyk word met die neem van x-strale. Selfs al is elke x-straal 'n beeld van jou skelet, vertel elkeen 'n ander storie, afhangend van wanneer dit geneem is. Een stel kan bloot 'n geskiedenis van groei aandui, terwyl 'n ander wat onmiddellik na 'n ongeluk geneem is, 'n gebreekte been wys. 'n X-straal is 'n blik op jou verre en onmiddellike verlede en kan insig gee oor hoe jy vir die toekoms kan voorberei. As jy die Career Direct-toets op strategiese tye in jou lewe doen, sal dit jou help om verstandige beroepsbesluite te neem.

Die toets neem gemiddeld vyf-en-veertig minute tot 'n uur. Individue wat van al die Career Direct toepassings en bronne in die volledige Voorligtingstelsel wil gebruik maak, insluitend die Job Sampler, Aksieplan (interaktief met O*NET, die VSA Departement van Arbeid se databasis), Vraelyste en Oudio-Instruksiekomponente, sal ekstra tyd nodig hê. Omdat jou vordering gestoor word, kan jy elke komponent in meer as een sessie voltooi.

Aangesien die Career Direct-assessering inligting oor beroepsrigtings bevat wat jou met verstandige professionele besluite kan help, is dit altyd 'n goeie tyd wanneer jy 'n beroepsverandering oorweeg.

Gestremdhede

Career Direct is nie op 'n gestremde populasie getoets nie en neem nie enige aanpassings of toegewings in ag wat vir spesifieke gestremdhede nodig is nie. 'n Opgeleide berader met ervaring in die spesifieke gestremdheid is die aangewese persoon om 'n beroepsrigting te help aandui.

Depressie kan by enige assessering 'n invloed op akkurate terugvoer uitoefen. Professionele hulp en raad moet gesoek word voor enige belangrike lewensbesluit in so 'n situasie geneem word.

Jy kan met 'n opgeleide Career Direct-konsultant in aanraking kom as jy jou Career Direct ®-kontroleskerm  gebruik.

Besigheids- en Konsultantopleiding

Career Direct gee gespesialiseerde opleiding aan voornemende konsultante. Alle aansoekers word streng gekeur voor hulle genooi word om regstreekse opleiding by te woon. Klik hier vir meer inligting.

Career Direct-konsultante kan netwerkleiers word, en potensieel meesteropleiers. 'n Netwerkleier dien as mentor vir nuwe konsultante, en 'n meesteropleier lei nuwe Career Direct-konsultante op. Elke rol het 'n spesifieke stel verwagtings, vereistes en riglyne. Klik hier vir meer inligting oor Career Direct-konsultante .

Promosiemateriaal