Вие имате въпроси.

Ние имаме отговори.

Често задавани въпроси

 

Общи

Career Direct не е онлайн платформа за търсене на работа.  Ние ще ви помогнем да откриете професия, която най-добре отговаря на вашите таланти, интереси и личност. Career Direct не просто изрежда възможни работни места, а разглежда по-задълбочено въпроса защо да се започнете дадена кариера.

Хора от всички възрасти могат да се възползват от Career Direct, независимо дали се подготвят за кариера, започват първата си работа, връщат се обратно на работа след прекъсване, или искат да развият талантите и уменията си.

През дългите години, в които Лари Бъркет - съосновател на Career Direct съветвал семейства на тема финанси, забелязал, че много хора имат професии, които не отговарят на техните таланти и умения. Така пожелал да им помогне да рабират по-добре своите силни и слаби страни и да имат професии, които им подхождат - това е началната идея, което с времето е довела до Career Direct.

Career Direct дава информация, сходна с други познати тестове, които разглеждат компоненти като личност, интереси или умения отделно. Тъй като Career Direct включва показатели като личност, интереси, умения, ценности, стрес и управление на финансите, това го прави един от най-изчерпателните тестове на пазара.

За да получите максимума от своя доклад, ви препоръчваме да се обърнете къмквалифициран Career Direct консултант,който е обучен да анализира резултатите от вашия тест.

Консултантите ще ви помогнат да видите как всички компоненти са свързани и ще ви помогнат да обедините данните в ефективни решения. Обективното мнение на консултант може да ви даде прозрението, от което имате нужда, и да минимизира стреса, който често съпровожда решенията, свързани с образование и кариера.

Правилното използване на таланите в професията е директно свързано с правилното използване на финансите, които получаваме от работата. Успехът в тези области започва с разбирането и управлението на нашите силни и слаби страни.

Лари Бъркет инициира програмата Career Pathways като част от Christian Financial Concepts през 1990 г., като използва комбинация от няколко вече съществуващи тестове за самооценка. След обширни изследвания и разработки през 1995 г. излиза първата версия на сегашния Career Direct в печатен вариант, като резултатите се изчисляват на компютър, а след това се принтират. През 1999 г. е произведена първата CD-ROM версия (1.8) за персонални компютри. През 2003 г. е пусната отново ревизирана версия 2.1 в електронен вариант и аудио CD. Интернет базираният Career Direct ®цялостна система за кариерно ориентиране излиза през 2006 г. и включва няколко усъвършенствани подобрения.

Изчислено е, че повече от 200,000 ученици и възрастни са правили Career Direct.

В "Допълнителни източници" можете да намерите книги, аудио и видео файлове, статии и други полезни съвети.

Проучване и развитие

Факторите от личностната част на Career Direct са валидирани и съотнесени към други инструменти за самооценка като Hogan Personalality Inventory и Costa and McCrae's NEO-PI. 

Тестовете за надеждност са много над исканите нива, както се вижда по-долу по показателите за вътрешна последователност и надеждност на тест-повторна проверка.

 1. Степента на вътрешна консистентност според Кронбах-Алфа варира от .86 дo .94 за скалите на общите фактори на личността и .76 дo .92 за скалите на подфакторите (n = 4463).
 2. Средна корелация и обхват на повторните тестове за достоверност:
  Времева рамка  Общи фактори на личността Подфактори
  1 седмица (n = 100) .91, .86 до .95
  3-6 седмици (n = 166) .87, .85 до .90 .83, .65 до .90
  6 месеца (n = 75) .84, .81 до .86 .78, .60 до .87
  1 година (n = 50) .82, .80 до .86 .61, .58 до .87

През 1990 г. Лари Бъркет възлага задачата на изследователски екип да създаде програма за кариерно ориентиране, която да включва етични и психометрични принципи. Това, което започва като тест на хартия и включва елементи от други познати тестове, се трансформира в CD-ROM базиран тест през 1999 г. Вместо да използва други тестове Career Direct изгражда тази версия от начало. От 2006 г. тестът става Career Direct ®онлайн.

Въпроси към теста

Career Direct тестът е изследване в четири области, което посочва професии, които най-добре биха ви пасвали на личността ви. За да научите повече за теста, посетете Career Direct страницата .

Въпреки че тестът е устойчив във времето, някои области от живота ви се променят в зависимост от опита и образованието ви. Преди да вземате важни житейски решения, винаги е мъдро да ги основавате на най-актуална информация. Може да се сравни с рентгенова снимка. Въпреки че рентгеновата снимка показва скелета ви, всяка е различна в зависимост от това кога е правена. Една може да показва растеж, а друга, която е направена веднага след злополука, може да показва счупена кост. Рентгеновата снимка изобразява вашето далечно или непосредствено минало и дава яснота как да се подготвите за бъдещето. Career Direct тестът, направен в стратегическо за живота ви време, ще ви помогне да вземете мъдри решения за кариерата си.

Попълването на самия тест отнема средно около 45 минути до 1 час. Ако използвате всички Career Direct приложения и материали в пълната система за кариерно ориентиране, включително Списъка с професии, Плана за действие (свързани с O*NET, базата данни на Департамента по труда в САЩ), въпросници и аудио инструкции, ще имате нужда от допълнително време. Тъй като системата пази мястото, до където сте стигнали, можете да попълните теста на няколко пъти.

Тъй като Career Direct дава насоки за професионално развитие и решения, свързани с кариерата, добро време за теста е, когато обмисляте смяна на работата.

Увреждания

Career Direct не е тестван с хора, които имат увреждания, и не взема предвид корекциите и надбавките, нужни за отделните видове увреждания. Квалифициран съветник с опит в определен тип увреждания е най-добрият избор в такива случаи.

Депресията може да повлияе и замаскира точните резултати от теста. Трябва да потърсите професионална помощ и съвет, преди да вземате радикални решения за живота си в тази ситуация.

Бизнес и обучение за консултанти

Career Direct предлага специализирано обучение за хора, които искат да станат консултанти. Всеки кандидат минава стриктен подбор, преди да бъде поканен за обучението. Натиснете тук за повече информация.

В Career Direct консултантите могат да станат ръководители на мрежа и потенциално главни обучители. Ръководителят на мрежа наставлява новите консултанти, а главният обучител обучава бъдещи Career Direct консултанти. Всяка роля има специфични изисквания, очаквания и критерии.Натиснете тук за повече информация относно Career Direct консултантите .

Промоционални материали