Jums ir jautājumi.

Mums ir atbildes.

Biežāk uzdotie jautājumi

 

Vispārējs

Career Direct nav tiešsaistes darba piedāvājumu portāls; mēs palīdzam atklāt to profesiju, kas vislabāk atbilst jūsu talantiem, interesēm un personībai. Career Direct dara vairāk nekā vienkārši piedāvā vakanču sarakstu. Mēs meklējam dziļāk, lai noskaidrotu, kāpēc jums jāapgūst konkrētā profesija.

Visu gadagājumu cilvēki var būt ieguvēji no Career Direct izmantošanas neatkarīgi no tā, vai viņi gatavojas savai karjerai, ir tikko uzsākuši savas darba gaitas, atgriežas darbā pēc pārtraukuma vai vēlas atrast labāko veidu, kā izmantot savus Dieva dotos talantus un spējas.

Daudzus gadus strādājot kā padomdevējs ģimenes finanšu vadības jomā, Career Direct līdzdibinātājs Lerijs Burkets bija nonācis pie atziņas, ka ļoti daudzu cilvēku darba dzīve un karjera nepavisam nesaskanēja ar viņu talantiem un spējām. Viņš vēlējās palīdzēt cilvēkiem atklāt savas stiprās un vājās puses un kļūt par savas dzīves pārvaldītājiem - tā bija vīzija, no kuras vēlāk izveidojās Career Direct.

Career Direct nodrošina informāciju, līdzīgu tai, kādu sniedz citi pazīstami novēŗtēšanas modeļi, kas aptver tādus atsevišķus komponentus kā personību, intereses vai prasmes. Tā kā Career Direct izvēŗtē personības, interešu, prasmju, vērtību, stresa un finanšu pārvaldības faktorus, tā spēj sniegt vienu no visaptverošākajiem novērtējuma modeļiem, kas ir pieejami.

Lai vispilnīgāk spētu izmantot iegūtos novērtējuma rezultātus, mēs vēlamies jūs iedrošināt izmantotkvalificēta Career Direct konsultanta palīdzību.Mūsu konsultanti ir īpaši apmācīti interpretēt jūsu novērtējuma rezultātus.

Ar vinu palīdzību jums būs vieglāk ieraudzīt, kā visi komponenti ir savstarpēji saistīti, un izmantot iegūto informāciju mērķtiecīgām rekomendācijām. Objektīvais ieguldījums, ko jūs saņemsiet no konsultanta, var izrādīties ļoti būtisks jūsu mērķu sasniegšanā, kā arī nozīmīgi samazināt stresu, ar ko bieži ir saistīta svarīgu lēmumu pieņemšana izglītības un profesionālajā sfērā. 

Spēja pareizi rīkoties un izmantot savas darba iemaņas un talantus ir jaaplūko kopsakarībā ar to finanšu pārvaldību, kas saistītas ar jūsu darbu. Īsta pārvaldība sākas ar to, ka ir jāapzinās un jāspēj pareizi pārvaldīt savas stiprās un vājās puses. 

1990. gadā Lerijs Burkets aizsāka Career Pathways programmu kā daļu no Kristīgajiem finanšu principiem (Christian Financial Concepts), izmantojot vairākas jau iepriekš izstrādātas novērtējuma programmas. 1995. gadā, pēc ilgstošiem pētījumiem un nopietna darba plašāka sabiedrība tika iepazīstināta ar pirmo versiju programmai, ko tagad pazīstam kā Career Direct un kas piedāvāja veikt novērtējumu, kura rezultātus varēja saņemt datorizētā formā un izdrukātus. 1999. gadā tika izstrādāta pirmā CD-ROM versija (1.8), kuru varēja izmantot personālajos datoros. 2003. gadā tika publicēta pārstrādātā versija 2.1 komplektā ar dokumentāciju elektroniskā formā un audio kompaktdisku. Darbam tiešsaistē paredzētā Career Direct ® visaptverošā profesionālās orientācijas sistēma (Career Direct Complete Guidance System) kļuva pieejama 2006. gadā un iekļauj vairākus uzlabojumus.

Aplēses liecina, ka krietni vairāk nekā 200 000 studentu un pieaugušo ir izmantojuši Career Direct.

Cilnē ar nosaukumu Papildu resursi (More Resources) ir atrodamas saites uz grāmatām, audio- un videoklipiem, tiešsaistē atrodamām publikācijām, kā arī citiem noderīgiem padomiem.

Izpēte un attīstība

Elementi, kas ietilpst Career Direct personības novērtējuma sadaļā, tika vērtēti salīdzinājumā ar līdzīgiem elementiem vairākās citās novērtējuma programmās, piemēram, Hogana personības novērtējumā (Hogan Personality Inventory) un Kostas un Makreja NEO-PI (Costa and McCrae's NEO-PI), un uzrādīja ievērojamu savstarpējo korelāciju.

Ticamības testu rezultāti ir krietni augstāki par pieļaujamo līmeni, kā parādīts iekšējās saskaņotības un testa-atkārtota testa ticamības rādītājos zemāk.

 1. Iekšējās konsekvences Cronbach Alpha rādītāji bija robežās no 0.86 līdz 0.94 personības vispārējo faktoru skalā un no 0.76 līdz 0.92 personības apakšfaktoru skalā (n = 4463).
 2. Tests - atkārtots tests Ticamības vidējās korelācijas un diapazona rādītājs:
  Laika periods Personības vispārējie faktori Apakšfaktori
  1 nedēļa (n = 100) .91, .86 to .95
  3-6 nedēļas (n = 166) .87, .85 to .90 .83, .65 to .90
  6 mēneši (n = 75) .84, .81 to .86 .78, .60 to .87
  1 year (n = 50) .82, .80 to .86 .61, .58 to .87

1990. gadā Lerijs Burkets uzdeva pētniecības grupai izstrādāt profesionālās orientācijas programmu, kas balstītos gan uz bibliskiem, gan uz psihometrijas principiem. Sākotnējais novērtējums tika veikts, rakstot uz papīra lapas un izmantojot elementus no citām labi pazīstamām novērtējuma programmām, taču jau 1999. gadā to bija iespējams izpildīt kompaktdiska formātā; Career Direct necentās atdarināt citus līdzīgus novērtējumus, bet gan izstrādāja savu oriģinālo versiju no pašiem pamatiem. 2006. gadā programma ieguva savu pašreizējo formu un veidolu un kļuva par Career Direct tiešsaistes novērtējumu (Career Direct ® Online).

Novērtējuma jautājumi

Career Direct novērtējumu veido četru aptauju sērija, kas pēc iegūto atbilžu izvērtēšanas norāda uz tiem karjeras virzieniem, kas ir jums visatbilstošākie. Lai uzzinātu vairak par šo novērtējumu, apmeklējiet  Career Direct novērtējuma lapu .

Kaut arī novēŗtējumā iegūtie rezultāti saglabājas stabili ilgākā laika periodā, daži tā aspekti var izmainīties atkarībā no jūsu dzīves pieredzes, jaunu lietu apgūšanas un izglītības. Pieņemot būtiskus lēmumus savā dzīvē, vienmēr būs pareizi to darīt, balstoties uz visjaunāko informāciju. To var salīdzināt ar rentgenuzņēmuma izdarīšanu. Kaut arī ikviens izdarītais uzņēmums ir precīzs jūsu skeleta attēls, tie tomēr būs atšķirīgi viens no otra atkarībā no tā, kādā laikposmā attiecīgais uzņēmums  ir izdarīts . Vienā attēlā vienkārši var būt redzama kaula augšanas un attīstības vēsture, kamēr citā, kurš būs uzņemts uzreiz pēc nelaimes gadījuma, iespējams, būs redzams kaula lūzums. Rentgenattēls ir kā jūsu tālākas un tuvākas pagātnes momentuzņēmums un sniedz ieskatu par to, kā jūs varat sagatavoties savai nākotnei. Izpildot Career Direct novērtējumu stratēģiski nozīmīgos savas dzīves posmos palīdzēs jums pieņemt pareizus lēmumus saistībā ar savu karjeru un tās virzību. 

Novērtējuma izpilde aizņem vidēji no četrdesmit piecām minūtēm līdz vienai stundai. Tiem, kuri vēlēsies izmantot visas Career Direct aplikācijas un resursus visaptverošajā Orientācijas sistēmā, tai skaitā Darba paraugu, Rīcības plānu (interaktīvā režīmā ar O*NET, ASV Nodarbinātības departamenta datubāzi), Aptaujas un Audio instrukciju komponentus, būs jārēķinās ar ilgāku laiku. Tā kā izpildītais apjoms tiek saglabāts, katra komponenta izpildei ir iespējams veltīt vairāk nekā vienu darba sesiju.

Tā kā Career Direct novērtējums sniedz informāciju par profesionālās attīstības iespējām, lai palīdzētu jums pieņemt pareizus lēmumus, jebkurš brīdis, kad jūs apsverat izmaiņas savā karjerā, ir piemērots šādam novērtējumam.

Nespēja (ierobežota spēja)

Career Direct risinājumi nav pārbaudīti attiecībā uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un nav paredzēti pielāgojumi vai īpaši atvieglojumi tieši šādai mērķauditorijai. Labākais risinājums, lai noteiktu profesionālās attīstības virzību, ir izmantot tāda kvalificēta konsultanta palīdzību, kuram ir pieredze darbā ar konkrēto invaliditāti.

Depresija var ietekmēt jebkura novērtējuma rezultātu precizitāti. Šādā situācijā būtu jāmeklē profesionāla palīdzība un padoms, pirms pieņemt jebkādus svarīgus lēmumus saistībā ar profesionālās izaugsmes virzienu.

Uzņēmumu un konsultantu apmācība

Career Direct nodrošina specializētu apmācību tiem, kuri vēlas kļūt par konsultantiem. Lai saņemtu uzaicinājumu pievienoties apmācību grupai, visi kandidāti vispirms tiek pakļauti stingrai izvērtējuma procedūrai. Uzklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk.

Career Direct sistēmā konsultanti var kļūt par sektoru vadītājiem vai potenciāli arī par vecākajiem treneriem. Sektoru vadītāji apmāca jaunos konsultantus, un vecākie treneri strādā ar jauniem Career Direct konsultantiem. Katrai no šīm lomām ir izstrādāts vadlīniju, prasību un norādījumu kopums. Uzklikšķiniet šeit, lai iegūtu vairāk informācijas par Career Direct konsultantiem.

Reklāmas materiāli