Jij hebt vragen. 

Wij hebben antwoorden.

Veel Gestelde Vragen

 

Algemeen

Career Direct is geen online uitzendbureau; we helpen je het beroep ontdekken dat het beste past bij je talenten, je interesses en persoonlijkheid. In plaats van een lijst met vacatures, kijkt Career Direct dieper om te identificeren waarom je in bepaalde functies wel of niet kunt uitmunten. 

Mensen van alle leeftijden kunnen profiteren van Career Direct. Of ze zich nu voorbereiden op een opleiding of loopbaan, of ze voor het eerst gaan werken, herintreden of willen weten hoe ze in talenten optimaal kunnen inzetten. 

Na vele jaren coachen van gezinnen met hun financiën, raakte de medeoprichter van Career Direct, Larry Burkett, bezorgd over het feit dat zoveel mensen in functies werkten die niet pasten bij hun talenten en mogelijkheden. Hij wilde mensen helpen hun sterktes en zwaktes ontdekken en hun talenten te benutten - een visie die uit eindelijk leidde tot Career Direct.

Career Direct voorziet in vergelijkbare informatie als andere bekende assessments die onderdelen bevatten zoals persoonlijkheid, interesses of vaardigheden. Aangezien Caeer Direct zowel persoonlijkheid, interesses, vaardigheden, waarden, stress en financieel management factoren meet, is het een van de meest complete, uitgebreide en begrijpelijke van de beschikbare assessments.

Om de beste resultaten te behalen met je assessment moedigen we je aan om de hulp in te roepen van een gekwalificeerde Career Direct consultantdie getraind is om de resultaten van je assessment te analyseren.

Zij kunnen je helpen om te zien hoe alle onderdelen met elkaar gecombineerd kunnen worden en om je te helpen om de gegevens te integreren in effectieve aanbevelingen. Objectieve input van een consultant kan een significant verschil maken om je de doorbraak te geven die je nodig hebt en om je stress te verminderen die vaak gepaard gaat met studie- of loopbaanbeslissingen. 

Op een goede manier je werkgerelateerde talenten beheren en inzetten heeft te maken met het goed beheren en inzetten van je financiën die je hebt gekregen door je inkomen uit werk. Goed beheer start met het begrijpen en managen van je sterktes en zwaktes. 

Larry Burkett initieerde het Career programma in 1990 door het combineren van verschillende bekende assessments. Na uitgebreid onderzoek en ontwikkeling, werd de eerste versie van wat nu Career Direct is, in 1995 geïntroduceerd als een papieren assessment. In 1999 werd de eerste CD-ROM versie gemaakt voor gebruik op computers. In 2003 werd de gereviseerde en herintroduceerde versie met electronische documenten en audio CDs uitgebracht. Het Internet-gebasseerde Career Direct ®Traject kwam uit in 2006 en kent verschillende gestroomlijnde verbeteringen. 

We schatten dat meer dan 200.000 scholieren, studenten en volwassenen Career Direct hebben gedaan.

Onze extra hulpmiddelen bevatten links naar boeken, geluids- en videoclips, web artikelen en andere helpende tips. 

Onderzoek en Ontwikkeling

De factoren van het persoonlijkheidsdeel van Career Direct werden gevalideerd vanwege een significante correlatie met vergelijkbare factoren in andere bekende assessments: Hogan Personality Inventory en Costa en McCrae's NEO-PI.

Betrouwbaarheidstesten scoren hoger dan de vereiste niveaus zoals getoond in de interne consistentie en test-hertest betrouwbaarheidsmaatstaven hieronder.

 1. Internal Consistency Cronbach Alpha ranged from .86 to .94 for the personality general factor scales, and .76 to .92 for the personality subfactor scales (n = 4463).
 2. Test-retest Reliability mean correlation and range:
  Time Frame Personality General Factors Subfactors
  1 week (n = 100) .91, .86 to .95
  3-6 weeks (n = 166) .87, .85 to .90 .83, .65 to .90
  6 months (n = 75) .84, .81 to .86 .78, .60 to .87
  1 year (n = 50) .82, .80 to .86 .61, .58 to .87

In 1990 vormde Larry Burkett een onderzoeksteam om een loopbaan traject programma te maken gebaseerd op psychometrische principes. Wat begon als een papieren test die elementen implementeerde van andere bekende assessments, transformeerde in een CD-ROM-gebaseerde test in 1999; in plaats van het gebruiken van andere assessments, bouwde Career Direct haar versie op vanaf de basis. In 2006 werd het assessment Career Direct ® Online.

Assessment Vragen

Het Career Direct Assessment is een serie van vier onderzoeken die - na het invullen – studie- en loopbaansuggesties geeft die het beste bij je passen. Om meer over het assessment te leren, bezoek de Career Direct Assessment pagina .

Hoewel het assessment stabiel is in de tijd, zijn sommige gebieden afhankelijk van je levenservaringen, opleiding en ervaring. Voordat je belangrijke levensbeslissingen neemt, is het altijd wijs om deze beslissingen te baseren op de meest recente informatie. Je kunt het vergelijken met het nemen van röntgenfoto's. Hoewel elke foto een beeld is van je skelet, vertelt elke foto een ander verhaal, afhankelijk van wanneer die genomen is. Een deel kan een verhaal van groei vertalen, terwijl een andere - direct na een ongeluk genomen - gebroken botten kan tonen. Een röntgenfoto is een snapshot van je verre en directe verleden en geeft inzicht in hoe je je kunt voorbereiden op de toekomst. Als je het Career Direct Assessment doet op strategische tijden van je leven zal dit je helpen om verstandige loopbaanbesluiten te nemen. 

Het assessment zelf duurt gemiddeld 45 minuten tot een uur. Mensen die alle Career Direct applicaties en hulpbronnen bekijken, hebben meer tijd nodig. Aangezien je voortgang wordt opgeslagen, kun je elk onderdeel over meer dan 1 keer verspreiden. 

Aangezien het Career Direct Assessment informatie geeft over studie- en loopbaanrichtingen, is dit goed inzetbaar op elk moment dat je een loopbaanverandering of een andere opleiding overweegt. 

Beperkingen

Career Direct is niet getest met een populatie met beperkingen en houdt geen rekeningen met aanpassingen die nodig zijn voor bepaalde beperkingen. Een opgeleide counselor die ervaring heeft met jouw specifieke beperking, is de beste keuze voor hulp in het bepalen van loopbaanrichtingen. 

Depressie of  burn-out kan invloed hebben op accurate feedback bij elk assessment. Zoek professionele hulp en advies voordat je belangrijke levensbeslissingen neemt in deze situatie. 

Zakelijke en Consultant Training

Career Direct voorziet in een gespecialiseerde training voor mensen die consultant willen worden. Elke geïnteresseerde ondergaat een strenge selectie voordat je wordt uitgenodigd om getraind te worden. Klik hier voor meer informatie.

Bij Career Direct kunnen consultants netwerk leiders worden en eventueel master trainers. Een netwerk leider coacht nieuwe consultants, en een master trainer traint nieuwe Career Direct consultants. Elke rol heeft een bepaalde set van verwachtingen, eisen en richtlijnen. Klik hier voor meer informatie over Career Direct consultants .

Promotie Materialen

Je kunt contact opnemen met een plaatselijke consultant ofklik op de Contact Ons link .