Бодлогын чиг шугам

Төлбөр буцаалт

Таны хүлээлт бодитой байгаасай гэсэн үүднээс бид таныг Карьер Диаректын эрх худалдан авахаасаа өмнө Карьер Диаректын  ® загвар дүгнэлтийг татан авахыг санал болгож байна. Дүгнэлттэй танилцсанаар юу хүлээж болох ойлголтоо баталгаажуулна.  (https://careerdirect.org/sample-reports)

Карьер Диаректын үнэлгээг худалдан авсан боловч  дуусгаагүй, Карьер Диаректын үнэлгээг үргэлжлүүлэхгүй гэж шийдсэн бол бидэнтэй эсвэл зөвлөхтэйгөө холбогдож болно. Таны төлбөр төлсөн өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор төлбөрийг бүрэн буцааж олгоно. Харин Карьер Диарект үнэлгээг  бөглөсөн тохиолдолд
төлбөрийг буцаан олгох боломжгүй юм.

Төлбөрөө буцаан авахын тулд  бидэнтэй холбогдох холбоос руу ороод , "хэрэглэгчдэд туслах" цэсээр нэвтэрч хүсэлтийн маягтыг бөглөнө. Имэйлийнхээ тайлбар хэсэгт "Төлбөр буцаан авах хүсэлт" гэж бичээрэй. Бидэнд хэрэглэгчийн нэр, ашигласан имэйл хаягаа мэдэгдээрэй. Ингэснээр төлбөрийн буцаан олголт илүү хурдан хийгдэх боломжтой. Буцаан олголтоо хүлээн авснаар та тэр бүртгэлээр дахин нэвтрэх эрхгүй болно. 

Crown
8331 E.Walker Springs Lane, Suite 301
Knoxville, TN 37923

Та өглөөний 8:30-аас оройн 5:30-ийн хооронд (800) 722-1976 дугаарт холбогдон манай хэрэглэгчийн үйлчилгээний төвийн ажилтнуудаас мэдээлэл авах боломжтой.