Cercetare și dezvoltare

I. INFORMAȚII TEHNICE DESPRE Career Direct ® SECȚIUNEA PERSONALITATE

Secțiunea Personalitate a Raportului Career Direct ® este un inventar de personalitate adecvat consilierii vocaționale constând din șase scale generale cu mai multe subscale. Scalele suplimentare acoperă Stresul de viață, Îndatorarea și Administrarea financiară.

Dezvoltarea secțiunii Personalitate a debutat cu identificarea articolelor constitutive ale fiecărei dimensiuni imaginabile a personalității și apoi, prin administrarea unui inventar al acestor articole componente, cu ajutorul câtorva iterații, unor eșantioane mari. Analiza factorială rezultată a relevat consecvent prezența a 6 dimensiuni majore ale caracterului: Dominanța, Extroversiunea, Compasiunea, Conștiinciozitatea, Spiritul de aventură și Inovația. Numele fiecărei categorii a fost dat de elementele principale ale dimensiunilor. Apoi au fost alese adjectivele potrivite pentru a descrie cele două extreme ale fiecărei dimensiuni, fiecare dintre ele fiind alcătuită dintr-un continuum de comportamente. De exemplu, maleabil - mediu - dominant sau introvertit - mediu - extrovertit. Rezultatele individuale sunt indicate prin puncte pe această axă pe baza scorului obținut comparat cu norma sau standardul populației măsurate.

 1. Pentru dezvoltarea inventarului s-a folosit atât o abordare rațională, cât și una analitică îndreptată spre factorii componenți principali.
 2. Consultanții psihologi au început prin a defini toate trăsăturile cunoscute folosite pentru descrierea personalității.
 3. După ce s-au definit toate dimensiunile trăsăturilor s-au scris elementele constitutive în diverse formate pentru a măsura rațional aceste dimensiuni.
 4. S-a ales formatul bazat pe adjective exprimate într-un singur cuvânt în locul formatelor alternative. Persoanele testate au preferat un singur cuvânt, iar cercetătorii au constatat că factorii rezultanți sunt mai ușor de interpretat.
 5. Pornind de la răspunsurile eșantion date de subiecții abordați, cu ajutorul multor analize statistice, s-au dezvoltat factorii dimensiunilor personalității printre care analiza factorilor componenți principali cu factori varimax rotativi. Aceste analize au grupat cuvintele în funcție de factorii majori rezultați.
 6. Pentru alegerea celor mai potrivite cuvinte care să măsoare dimensiunile (factorii) s-au folosit atât analizele nivelului elementelor cât și ale nivelului dimensiunilor.
  Au fost eliminate cuvintele care nu erau foarte bine corelate cu factorii urmăriți, dublurile sau cele redundante.
 7. S-au dezvoltat sub factori pentru fiecare factor, obținându-se 16 sub factori în cadrul celor 6 factori de personalitate.
 1. Șase eșantioane diferite de adulți și tineri (N = 4.105) au fost folosite pentru revizuirea și definirea secțiunii Personalitate.
 2. Eșantionul final de adulți (N = 1.048) a fost selectat pe baza gradului de auto-satisfacție și a succesului relativ într-un domeniu profesional în care persoana respecitvă a lucrat cel puțin trei ani.
 3. Eșantionul final de tineri (N = 572) a fost format dintr-un grup de studenți în anul întâi, cu vârsta de până la 23 de ani, proveniți din 26 colegii și universități, reprezentând toate regiunile țării.
 1. Scala Personalitate/Stresul vieții este alcătuită din 116 adjective care sunt auto-evaluate pe scala „Nu mă caracterizează deloc“ și „Mă caracterizează foarte bine“.
 2. Scalele Bani/Finanțe constau din 14 enunțuri auto-evaluate ca adjective.
 1. Scorurile brute al fiecărui factor (șase Personalitate, unul Viață/Stres și două Financiar) și subfactor (șaisprezece, doi sau trei pentru fiecare factor) sunt suma răspunsurilor numerice marcate pentru fiecare cuvânt al factorului (un factor de cinci cuvinte cu toate răspunsurile „5”, „foarte asemănător cu mine” are un scor brut de douăzeci și cinci, toate „1”, „nu seamănă deloc cu mine”, rezultă într-un scor brut de cinci).
 2. Scorurile standardizate „T” au fost derivate din scorurile brute ale eșantionului de standardizare pentru adulți și tineri (vezi proba finală descrisă mai sus în „Eșantioane”). Formula de conversie pentru scorurile standard T este: T scorul = ((xm) / s) (S) + M, unde x = scorul brut, m = media eșantionului, s = deviația standard a eșantionului, S = deviația de 10 și M = media scorului t de 50.
 3. Scorurile standardizate se asigură că toate scorurile sunt pe aceeași scală de referință și, prin urmare, pot fi comparate și contrastate în mod semnificativ. Scorurile standardizate T pun toate scorurile pe o scală în care media sau mijlocul este de 50 și aproape toate scorurile se situează între 20 și 80.
 4. În cadrul programului de scoruri, în dreptul fiecărui factor și subfactor există tabele de conversie a scorului T pentru adulți și tineri în vederea transformării scorurilor brute în scoruri standardizate T.
 1. Folosind o scală T, scorurile mai mici de 20 au fost rotunjite la 20, iar scorurile peste 80 au fost rotunjite la 80, astfel încât cel mai mic scor a fost douăzeci și cel mai mare 80. Cincizeci fiind deviația medie, iar deviația standard 10. Cea mai mare deviație standard fiind 60, iar abaterea standard minimă fiind 40.
 2. Raportul stabilește punctele limită ale nivelului cel mai mic și cel mai mare la 45 și respectiv 55 (½ din standardul de deviație).
 3. Scorurile cele mai mici fiind până la 44 (inclusiv), cele de mijloc fiind între 45 și 55, cele mai mari peste 56 (inclusiv).
 4. Aceste categorii plasează aproximativ o treime din scoruri în intervalul scăzut, o treime din intervalul mediu și o treime în intervalul ridicat.
 5. In a scaling update, we moved away from the words "low and high" and updated our scoring to reflect double "highs" to the right AND the left by denoting a +30 (left) to 0 (mid) to +30 (right), remaining congruent with the t-scale scoring range. This more accurately reflects the meaning of the scales in both directions.
 1. Trăsături remarcabile de personalitate. Raportul începe cu trăsăturile remarcabile de personalitate bazate pe cei șase factori (dominanță, extrovertire, compasiune, conștiinciozitate, spirit de aventură și inovație). Primul factor din raport are scorul extrem, de ex., numărul cel mai îndepărtat de 50. Prin urmare, dimensiunea raportată ar trebui să fie cea care influențează cel mai mult comportamentul persoanei respective, ea putând fi mică dacă scorul este 22, cu 28 de puncte sub media de 50.
 2. Secțiunea următoare se ocupă cu punctele tari tipice, generate de cei șaisprezece subfactori derivați din cei șase factori de personalitate. Următoarea secțiune, care se ocupă de punctele slabe tipice, derivă tot din cei șaisprezece subfactori. Pentru fiecare subfactor al cărui scor este mare sau mic se generează câte o propoziție care descrie punctul tare și slab corespunzător. Dacă scorul individual al unui subfactor este în secțiunea de mijloc, nu va apărea nici o informație în secțiunea punctelor tari și slabe. Ca urmare, raportul unui client cu mulți factori echilibrați, va conține un număr mai mic de puncte tari și slabe.
 3. Implicații privind cariera. Secțiunea implicații privind cariera este generată din cei șase factori principali, nu din subfactori. Descrierile domeniilor potrivite de carieră sunt determinate de scorurile mici, medii sau mari ale factorilor.
 4. Chestiuni critice de viață. Secțiunea chestiunile critice de viață conține dimensiunea stresului, concepută pentru a ajuta persoana să își dea seama că, adesea, stresul însoțește tranzițiile în carieră. Paragrafele sunt concepute în funcție de nivelul mic, mediu sau mare al factorului stres. Secțiunile de îndatorare și administrare financiară constau în paragrafe bazate pe scorurile mici, medii sau înalte ai celor doi factori financiari. 
 5. Rezumat. Rezumatul este partea finală a secțiunii Personalitate. Fiecare din cei șase factori principali ai căror scor este mic, mediu sau mare este tratat individual și pentru fiecare dimensiune există o descriere sumară. De asemenea, un grafic de bare arată dimensiunile și scorul fiecăruia. Rezumatul are rolul de a oferi o scurtă privire de ansamblu asupra secțiunii Personalitate.
 6. Personalitate: Pagina rezumat.  Pagina rezumat este o recapitulare de o pagină a informației prezentate în secțiunea Personalitate, conținând factorii, subfactorii și Chestiunile de viață.

Validitatea constructului:  Pentru a oferi dovezi ale validității constructului, instrumentul a fost corelat cu Inventarul de personalitate a lui Hogan (1986) și cu măsura lui Costa și McCrae (1985) a celor "Big Five," NEO-PI.

 1. Extroversia puternic legată de gradul de extraversie a NEO-PI r = .82, p< .0001) și măsurile lui Hogan de sociabilitate r = .52, p >< .0001) și ambiție r = .52, p >< .0001).>
 2. Conștiinciozitatea s-a corelat foarte mult cu măsura de conștiinciozitate a NEO-PI r = .78, p < .0001) și moderat cu măsura de prudență a lui Hogan r = .44, p >< 0001).>
 3. Compasiunea este semnificativ legată de acceptabilitatea NEO-PI r = .57, p < .0001) și scala de simpatie a lui Hogan r = .61, p >< .0001).>
 4. Spiritul de aventură moderat în raport cu extroversiunea NEO-PI r = .51, p < .0001) și scala de ambiție a lui Hogan (N = .55, p >
 5. Dominanța s-a corelat moderat cu extroversiunea NEO-PI r = .33, p < .0001) și conștiinciozitatea r = .36, p >< .0001). Mai mult, scala s-a corelat moderat și cu scara de ambiție a lui Hogan r = .54, p >< .0001).>
 6. Inovația s-a corelat moderat cu deschiderea NEO-PI r = .47, p < .0001) și cu scala de inteligență a lui Hogan r = .55, p >< .0001).>
 7. Corelațiile raportului de personalitate ale scalelor factorilor extroversie, conștiinciozitate, aventură, dominanță și inovare cu scala Marlowe-Crowne de desirabilitate socială au fost neglijabile, cu o rată între r = .05 și r = .19. Compasiunea r = -32, p < .0001) și stresul r = .32, p >< .0001) au fost ceva mai mari, fiind însă acceptabile și mai scăzute decât corelațiile dintre scalele NEO-PI și scalele Hogan cu dezirabilitatea socială.>
 8. Stres puternic legat de mărimea neuroticismului NEO-PI r = .81, p < .0001) și scala de ajustare Hogan (r = .74, p >

Validitatea empirică: Dovezile suplimentare cu privire la validitatea raportului au fost oferite de răspunsurile clienților la sondajele de evaluare incluse în rapoartele de feedback returnate.

 1. Precizia factorilor de personalitate, evaluați chiar de către clienți, a variat între 92% și 96%, acuratețea punctelor forte este de 97%, precizia punctelor slabe de 83% și raportul total privind utilitatea de 96%. Precizia scăzută percepută a punctelor slabe a dus la modificarea textului pentru a face enunțurile mai puțin conflictuale.
 2. Precizia factorilor de personalitate evaluați de o persoană apropiată, soț sau soție a variat între 87% și 93%, precizia punctelor forte este de 94% și precizia punctelor slabe de 71%. Din nou, au fost făcute modificările necesare pentru a face ca enunțurile să fie mai puțin conflictuale.
 1. Consecvența internă Cronbach Alpha a variat între 0,86 și 0,94 pentru scara factorului general de personalitate și între 0,76 și 0,92 pentru scara personală a subfactorului (n = 4463).
 2. Fiabilitatea medie a corelației și intervalului la testare-retestare:
  Intervalul de timp Factorii generali Personalitate Subfactori
  1 săptămână (n = 100) .91, .86 la .95
  3-6 săptămâni (n = 166) .87, .85 la .90 .83, .65 la .90
  6 luni (n = 75) .84, .81 la .86 .78, .60 la .87
  1 an (n = 50) .82, .80 la .86 .61, .58 la .87

II. INFORMAȚII TEHNICE DESPRE Career Direct ® SECȚIUNILE INTERESE, APTITUDINI ȘI VALORI

Secțiunile Interese, Aptitudini și Valori ale raportului măsoară Interesele (Activitățile, Educaționale, Subiectele, Profesiile); Aptitudinile/Abilitățile, Valorile de viață și Valorile mediului de muncă.

 1. Un eșantion (N = 3.859) format dintr-o populație diversă a fost folosit pentru a revizui și perfecționa secțiunea Interese, Aptitudini și Valori din formatul inițial de inventar.
 2. Un eșantion (N = 1.048) de adulți a luat secțiunile Personalitate, Interese, Aptitudini și Valori împreună cu Inventarul de interese Strong pentru a corela validitatea cu factorii de interes Strong. Acest eșantion a fost selectat pe baza gradului de satisfacție și de succes relativ într-un domeniu profesional în care persoana a fost angajată cel puțin trei ani.
 3. Eșantionul final de tineri (N = 572) a fost format dintr-un grup de studenți în anul întâi, cu vârsta de până la 23 de ani, proveniți din 26 colegii și universități, reprezentând toate regiunile țării.
 4. În 1997, secțiunile Interese, Aptitudini și Valori au fost în continuare rafinate pe un eșantion de clienți de 3.841 adulți și 2.540 tineri. Analizele nivelului elementelor și a dimensiuni lor au fost ulterior utilizate pentru a renunța la elementele redundante sau heterogene cu celelalte elemente de pe un factor. În plus, aceste eșantioane mari au permis investigarea diferențelor de sex și vârstă în structura factorilor din secțiunea de Interese, Aptitudii și Valori. Pentru a avea factori identici pentru toate grupurile, elementele care erau instabile în funcție de sex sau vârstă au fost înlăturate. Au fost scrise și adăugate elemente noi la inventar pe baza unei abordări raționale, cu intenția de colectare a datelor și reanaliză viitoare a compoziției factorilor. A fost tipărit un inventar revizuit și s-a scris un nou program de calculator (ISVI4) pentru a include: (1) actualizarea raportului și încorporarea feedbackului extins al raportului, (2) formatul Windows95 și actualizarea bazei de date de la MSAccess2.0 la MSAccess97 și (3) colectarea noilor elemente de date.
 5. În 1998, un set de 8.870 de clienți Career Direct a fost selectat în mod aleator din baza de date cu clienți a ISVI4 (revizuirea din 1997). Seturile de eșantioane au fost separate în eșantioane de adulți și tineri și au fost aranjate în funcție de sex în fiecare grup de vârstă. Elementele din fiecare categorie au fost reanalizate utilizând tehnici de analiză a factorilor și a elementelor. Pe baza acestor analize, au fost luate decizii de revizuire și/sau reînnoire a mai multor grupuri de Activități, Profesii, Interese generale și Aptitudini și de includere a modificărilor în următoarea revizuire a evaluării (ISVI5). Mai mulți factori au încorporat noile articole adăugate în 1997, consolidând și perfecționând compoziția acestor factori.
 6. În 1999, a fost introdusă versiunea CD-ROM Career Direct care a încorporat modificările factorilor stabiliți pentru cea de-a cincea versiune a secțiunii ISVI a evaluării (ISVI5), așa cum este descris la punctul 5 de mai sus. Versiunea CD-ROM a modificat în mod substanțial formatul rapoartelor, combinând, pentru prima dată, secțiunile de Personalitate și Interese, Aptitudini și Valori într-un singur raport.
 1. Secțiunea Activități cuprinde 192 enunțuri, subiectele Educaționale fiind formate din 18 domenii, iar secțiunea Profesii cuprinde 116 locuri de muncă. Aceste secțiuni sunt auto-evaluate pe o scară: „Nu îmi place deloc" la „Îmi place foarte mult."
 2. Secțiunea Aptitudini constă din 74 de enunțuri care se evaluează automat pe o scară: Fără aptitudini până la Aptitudini excelente. Mediul de lucru (12 elemente), așteptările de lucru (8 elemente) și secțiunile Valori de viață (9 elemente) sunt prioritizate și ordonate.
 1. Rezultatele brute pentru fiecare factor (36 Activități, 22 Profesii, 18 Subiecte, 14 Aptitudini și 21 Grupuri de interese generale) sunt suma răspunsurilor numerice marcate pentru fiecare element al factorului. De exemplu, un factor cu cinci cuvinte cu toți „5“, (foarte asemenea mie) are scorul brut de douăzeci și cinci; toți „1“, (nu seamănă deloc cu mine) are scorul brut de cinci.
 2. Media rezultatelor fiecărui factor este obținută împărțind scorul brut la numărul de elemente dintr-un factor. Se obține astfel media răspunsurilor pe element care se convertește apoi pe scala 20 - 80 cu 1 = 20, 3 = 50, și 5 = 80.
 3. Marcarea pe scala 20 - 80 urmărește ca rezultatele tuturor factorilor să fie pe aceeași scală de referință pentru a putea fi comparate și contrastate.
 1. Se folosește o scală de la 20 la 80, 20 fiind scorul cel mai mic posibil și 80 cel mai mare. Cincizeci indică un scor mediu de element cifra 3 pe factor.
 2. Raportul stabilește punctul de separare între jos și sus la 44 și 56.
 3. Rezultatele mici sunt de la 44 în jos, cele medii între 45 și 55 și cele mari peste 56.
 1. Factorii Interese generale au fost testați pentru verificarea validității constructului cu ajutorul scalelor Inventarului vocațional Strong. Toate corelațiile simple între factorii adecvați au fost asociate pozitiv la un nivel semnificativ.
 2. S-au efectuat analize pentru evaluarea validității constructului în baza răspunsurilor clienților la sondajele de evaluare incluse în rapoartele de feedback primite.
  1. Secțiunile Interese, Aptitudini și Valori
   1. Acuratețea rezultatelor Interese 90%.
   2. Acuratețea rezultatelor Aptitudini 87%.
   3. Utilitatea secțiunilor Valori: Mediul de lucru 91%, Rezultatele la lucru 89% și Valorile de viață 99%.

  (Notă-- Majoritatea acestor clienți a cumpărat chestionarele și a primit prima versiune 616 din 676). Revizia majoră a avut loc în 2/97 și a scăzut semnificativ rata răspunsurilor. În urma feedbackului și analizelor ulterioare a informațiilor s-a realizat o nouă revizie majoră în 1/8/97.

 3. Studii de validare a constructului::
  1. S-au efectuat corelațiile simple între factorii Profesii Career Direct și scalele Inventarului vocațional Strong. Tabelul a cuprins 240 de scale Strong și 22 de scale Profesii Career Direct . Subsetul tabelului cu correlații (r) peste 0,30 (plus sau minus) între scalele Strong Holland (RIASEC) și scalele Career Direct arată astfel (N = 1002, eșantionul normativ de adulți apți de muncă, 1995):
   Scalele Profesii Career Direct Strong Realist Strong Explorator Strong Artistic Strong Social Strong Inventiv Strong Convențional
   Aptitudine tehnică 0.87 0.47        
   Profesii            
   În aer liber 0.66 0.37        
   Ne-tehnic 0.48          
   Aventură 0.64 0.46        
   Modă     0.56      
   Service           0.45
   Știință   0.51 0.79      
   Interpreți       0.65 0.38  
   Scriitori/Artiști   0.32 0.78 0.53    
   Administrare       0.44 0.77 0.50
   Securitate 0.35          
   Lege/Politică   0.35   0.42 0.48  
   Counsiliere/Educație   0.36 0.36 0.75 0.35  
   Îngrijirea animalelor 0.34 0.35        
   Medical   0.44   0.36    
   Financiar   0.42       0.72
   Serviciu de externe/Limbi   0.33 0.50 0.44 0.33  
   Șoferi 0.48          
   Sportivi 0.31     0.36    

   Notă 1: p < 0.001>

   Notă 2: Componența factorilor Profesii s-au modificat ușor, deoarece s-au făcut ajustări între anii 1995 și 1999.

  2. Informațiile din eșantionul normativ al adulților apți de muncă (N = 1002), 1995, au fost introduse în analizele de regresie multiplă pentru a prezice scalele profesii individuale Strong (105 scale, bărbați și femei), folosind rezultatele factorilor Interese generale Career Direct (21), factorii Personalitate (compasiune și extrovertire) și subfactorii personalitate (10) din ultimii patru factori. Statistica R-pătrat ajustată, reprezentând măsura variației identificată din totalul de 1.00 a variat între 0,52 (chiropractician) și 0,83 (programator) la bărbați și 0.54 (bibliotecar) la 0.86 (medic veterinar) la femei.

   Din întregul eșantion, 59% din cele 105 scale ale ecuațiilor persoanelor de sex masculin a produs R-pătrat ajustat de 0,70 sau mai mare, iar 71% dintre cele 105 scale ale ecuațiilor persoanelor de sex feminin erau R-pătrat ajustat de 0,70 sau mai mare. Acest lucru indică faptul că o combinație de factori de personalitate și interese Carrier Direct a explicat o variație semnificativă pe scalele profesionale Strong.
  3. Disertație Doctorală, Folosirea profilelor Career pentru a distinge profesiile care prezic satisfacția la locul de muncă, 1998 de Cheryl Toth, Ph.D., IBM Global Systems. Dr. Toth a folosit informațiile de la eșantioanele normative Career Direct a adulților angajați pentru a investiga potrivirea persoană-slujbă în grupurile profesionale și activitatea profesională diferită.

   Studiul indică faptul că tiparele trăsăturilor de personalitate, interesele vocaționale și aptitudinile (abilitățile) influențează preferința pentru anumite profesii în tipologia profesională a Olandei. Analiza discriminatorie descriptivă a combinat cele patru domenii ale personalității, intereselor, aptitudinilor și valorilor de lucru într-o singură analiză pentru a verifica semnificația combinată a celor patru aspecte în explicarea preferințelor individuale pentru diferite profesii. Rezultatele indică faptul că interesele vocaționale, trăsăturile de personalitate și aptitudinile sunt înrudite semnificativ cu preferințele profesionale și trebuie încorporate în procesul de evaluare pentru a ajuta la alegerea profesiei. Investigarea prezicerii alegerii vocaționale nu fusese evaluată anterior acestui studiu cu ajutorul acestor predictori simultani multipli.

   Analiza de regresie multiplă a fost folosită pentru a investiga dacă acele variabile care ajută la diferențierea profesiilor contribuie, de asemenea și la satisfacția asociată cu locul de muncă pe baza datelor privind gradul de satisfacție colectate în același timp cu datele normative Career Direct. Rezultatele au arătat că, în timp ce nu contribuie la diferențierea profesională, valorile asociate cu locul de muncă au contribuit în mod semnificativ la gradul de satisfacție la locul de muncă.

   Acest studiu cuprinzător al datelor provenite de la adulții care lucrează a concluzionat că, pentru a ajuta pe cineva să-și crească probabilitatea de a face o alegere profesională împlinitoare și de a identifica traseele stabile de carieră, trebuie să se includă toate cele patru domenii ale intereselor vocaționale, trăsăturilor de personalitate, aptitudinilor/abilităților și valorilor asociate cu locul de muncă.

   Studiul este pregătit pentru a fi trimis spre publicare într-un jurnal important.

Consecvența internă

 1. Activitățile constau în 36 ciorchini activitate cu consecvența internă (Cronbazch Alpha) variind între 0,78 și 0,93.
 2. Profesiile sunt grupate pe 22 ciorchini cu consecvența internă (Cronbach Alpha) variind între 0,76 și 0,90.
 3. Aptitudinile sunt organizate în 14 ciorchini, cu consecvență internă (Cronbach Alpha) variind între 0,70 to 0,90. Factorii Activitate, Profesii și Subiecte au fost combinați în 21 ciorchini de Interese generale cu consecvența internă (Cronbach Alpha) variind între 0,82 și 0,93.

Test - Retest

 1. O lună

   Coeficinetul mediu de corelare al Intereselor generale dintre prima și a doua administrarea a testului a fost de 0,88 cu coeficienții variind între 0,81 pentru categoria Internațional și 0,93 pentru Mecanic. Aceste valori arată că factorii de interese generale sunt stabili în timp. Coeficienții de fiabilitate ai componentelor care alcătuiesc factorii de Interes general (Activități, Profesii și Subiecte) sunt similari. Pentru cei 36 factori de activitate, coeficienții de fiabilitate au variat între 0,83 (Serviciu clienți) și 0,94 (Sport) cu o medie de 0,88. Coeficienții de fiabilitate ai celor 22 factori Profesii au variat între 0,80 pentru Limbi și 0,91 pentru Spiritul de aventură cu o corelare medie de 0,88. Cei 18 itemi subiecte au avut o medie de 0,79 și au variat între 0,69 și 0,88. Corelația medie pentru cei 14 factori aptitudini a fost de 0,88, variind între 0,84 pentru Administrare și 0,94 pentru Aptitudini muzicale.

 2. Șase luni

  Coeficientul mediu de corelare pentru scalele Interese generale între prima și a doua administrare a testului a fost 0,87, variind între 0,79 pentru Internațional și Religios și 0,93 pentru Aventură. Aceste valori sunt similare cu cele obținute în primul studiu test-retest și indică faptul că factorii demonstrează un nivel ridicat de stabilitate de-a lungul unui interval mai mare de timp. Media corelațiilor pentru factorii Activități, Profesii și Subiecte în timpul studiului retest de șase luni a fost de asemenea similară cu cea obținuță în studiul efectuat într-un interval mult mai scurt de timp în cazul retestului. Media corelațiilor pentru factorii Activitate a fost 0,83 variind între 0,72 și 0,93. Factorii Profesii au evidențiat o corelație medie de 0,85 variind între 0,74 și 0,95. Media corelației pentru cei 14 factori aptitudini a fost 0,86 variind între 0,83 pentru aptitudini Transculturale și 0,92 pentru aptitudini Mecanice.

 3. Un an

  Coeficientul de corelare mediu pentru scalele Interese generale între prima și a doua administrare a fost 0,86, variind între 0,68 pentru Religios și 0,92 pentru factorii Tehnologic, Computațional/Financiar și Securitate. Valorile sunt similare cu valorile obținute la cele două studii efectuate la intervale mai scurte test-retest cu o scădere de o singură sutime a punctului de corelație în cea de-a doua perioadă de șase luni. Media corelației factorilor Activități, Profesii și Subiecte în cazul studiului retest de un an a fost de asemenea similară cu media corelației obținuțe în studiul realizat la un interval de timp retest mult mai scurt. Corelația medie a factorilor Activități a fost 0,82 variind între 0,60 și 0,91. Factorii Profesii au dat o corelație medie de 0,82 variind între 0,74 și 0,96. Corelația medie în cazul celor 14 factori Aptitudini a fost 0,81, variind între 0,71 pentru aptitudinile Organizare până la 0,87 pentru aptitudinile Mecanice. Corelațiile cu un an mai târziu confirmă din nou un grad ridicat de stabilitate într-un interval mai mare de timp.

Echipa de cercetare a resurselor și dezvoltare Crown Career

(Înainte de Life Pathways)

BETTE NOBLE Expert specializat în cercetare și dezvoltare. M.S. în psihologie industrială și organizațională, B.S. în matematică și psihologie și absolvent cursuri doctorale în psihologie aplicată și managementul afacerilor. Douăzeci și doi de ani de experiență de consiliere/management și zece ani de experiență în cercetarea psihometrică și dezvoltarea materialelor de testare a carierei.

GARNETT STOKES Expert specializat în cercetare și dezvoltare. M.S. în psihologie industrială și organizațională, B.S. în matematică și psihologie și absolvent cursuri doctorale în psihologie aplicată și managementul afacerilor. Douăzeci și doi de ani de experiență de consiliere/management și zece ani de experiență în cercetarea psihometrică și dezvoltarea materialelor de testare a carierei.

DAVE FRAKES Fost manager de resurse pentru carieră în cadrul organizației Crown. M.A. în comunicații, B.A. în classici. Douăzeci și unu de ani de experiență în administrarea, managementul și instruirea personalului din administrația guvernamentală. Fost consilier în carieră. Șase ani în dezvoltarea rețelei de consultanță în carieră și a produselor de orientare în carieră. Instructor în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei.

BRIDGET BOYLE Fost asociat în cercetare. Doctorat în psihologia industrială și organizațională, B.S. în psihologie și absolvent de cursuri în selectarea și angajarea de personal, psihometrie și metodologia cercetării. Cercetător analist în cadrul sistemului național de arhivă profesională.

LEE ELLIS Fost director al Life Pathways. M.S. în consiliere și dezvoltare, B.A. în istorie. Șaptesprezece ani de experiență în îndrumarea și consilierea studenților și adulților, co-autor a trei cărți în planificarea carierei și autor al unei cărți despre formarea echipei. Nouă ani de experiență în cercetare psihometrică și dezvoltarea materialelor de testare a orientării profesionale.

JACK GIBBS Fost vicepreședinte al Life Pathways. B.B.A. în ingineria vânzărilor. Istoric în publicitate și ca vicepreședinte și manager de conturi al unei firme naționale de recrutare de personal. Fost membru al Consiliului de administrație al câtorva organizații naționale non-profit. Patru ani de experiență în dezvoltarea unui sistem de orientare profesională pe CD-ROM și un nou sondaj pentru tineri.

CHERYL TOTH Fost consultant în dezvoltarea testelor. Doctorat în psihologie aplicată, M.A. în psihologie industrială și organizațională, B.A. în psihologie. Consultant de performanță pentru o intreprindere internațională mare.

ROBIN HENAGER M.B.A., Ph.D.; An award-winning researcher, serving as Assistant Dean, Honors Faculty Fellow, and Associate Professor of Economics and Finance at Whitworth University's School of Business. Past-President of the American Council on Consumer Interests (ACCI).