Shembuj raportesh

Raporti i Detajuar Career Direct ®është vetëm një hap drejt zbulimit të thirrjes suaj të vërtetë. Ndërsa ju inkurajojmë që të diskutoni rezultatet me miqtë dhe familjarët tuaj rekomandimi ynë më i mirë është që konsulentët tanë të trajnuar të kryejnë vlerësimet Profesionale dhe Arsimore. Si ekspertë në Sistemin e Udhëzimit të Plotë, Konsulentët e Career Direct mund t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë të dhënat e detajuara të raportit - duke vënë në pah nuanca që shpesh mund të mos vihen re.

Career Direct® Basic Report

Raporti themelor jep njohuri hyrëse për dizajnin tuaj unik. Këto rezultate do t'ju ndihmojnë të kuptoni më shumë për personalitetin, interesat, shkathtësitë dhe vlerat tuaja dhe si ato lidhen me fushën e karrierës. Kliko për të parë se çfarë merrni me Raportin Bazë.

Shiko një shembull raporti

Career Direct ® Raporti i Detajuar

Nëse jeni nxënës në shkollën e mesme ose student, apo aktualisht të papunë, në nevojë për një karrierë më të kënaqshme; Raporti i detajuar Career Direct ®është projektuar për t'ju pajisur me informacionin që ju nevojitet për të ndjekur rrugën e karrierës që ju përshtatet.

Shiko një shembull raporti

A je gati për të filluar me Career Direct ® ?