Жишээ дүгнэлтүүд

Карьер Диарект ® дэлгэрэнгүй дүгнэлт нь танд жинхэнэ дуудлагаа олж мэдэхийн тулд хийж буй алхмуудын зөвхөн нэг нь л юм. Бид таныг үнэлгээний үр дүнгийн талаар найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ ярилцахыг урамшуулж байна.  Бидний санал болгох шилдэг үйлчилгээ бол ажил мэргэжлийн чиглүүлэг өгөхөд тусгайлан сургагдсан зөвлөхүүд маань билээ.  Цогц удирдамжийн системийн мэргэжилтнүүд болохын хувьд Карьер Диаректын зөвлөхүүд нь хүмүүсийн ихэвчлэн орхигдуулдаг нарийн хэсгүүдийг гарган ирж тайлбарласнаар дэлгэрэнгүй дүгнэлтээ илүү сайн ойлгоход танд туслаж чадна.  

Career Direct® Basic Report

Хураангуй дүгнэлт нь танд өөрийн онцлогийн ерөнхий дүр зургийг харуулна. Дүгнэлтээс та хувийн онцлог, сонирхол, чадвар, үнэт зүйлсийнхээ талаар тодорхой ойлголттой болохын зэрэгцээ тэдгээрийг ажлын талбартай хэрхэн холбогдож байгааг олж харна. Хураангуй дүгнэлттэй хамт юу авч болохыг харахын тулд товчлуурыг дарна уу. 

Загвар дүгнэлтийг үзэх

Карьер Диарект ® Дэлгэрэнгүй дүгнэлт

Карьер Диаректын дүгнэлт нь ахлах ангийн сурагчид, коллежийн оюутан, одоогоор ажилгүй байгаа эсвэл илүү бүтээмж гаргах ажлыг хайж байгаа хүн бүрт  ® ажил, мэргэжлийн зөв чиг олоход нь шаардлагатай мэдээлэлээр хангах
зорилготой.

Загвар дүгнэлтийг үзэх

Карьер Диаректыг эхлэхэд бэлэн үү ® ?