Ceny

 

Kompas Kariery (Career Direct) może pomóc ci przejść przez trudne okresy w twoim życiu, zobaczyć przyczyny codziennych trudności i odkryć co tak naprawdę jest dla ciebie ważne. Teraz jest czas na odkrycie swego zawodowego powołania i na podążanie za pasją!

 

Podstawowy

25.00 USD

Szczegółowy

80.00 USD

Z Trenerem

Kalkulowana

 • Test Online
 • Raport ok. 12 stron
 • 6 Czynników Osobowości
 • Elementy Składowe Osobowości
 • 4 Główne Grupy Zainteresowań Zawodowych
 • 2 Główne Obszary Umiejętności
 • Umiejętności najniżej punktowane
 • 2 Wartości związane ze środowiskiem pracy
 • 2 Wartości związane z efektami pracy
 • 2 Wartości związane z celem życia
 • Diagramy Podsumowujące
 • Career Direct – Kolejne Kroki
 • Dodatkowe zasoby
 • Zindywidualizowane Szkolenie
 • Trener Rozwoju Osobistego wyjaśni ci jak utworzyć Plan Działania i jak skorzystać z amerykańskiej bazy danych o zawodach ONET
 • Rozpocznij
 • Test Online
 • Raport ok. 33 strony
 • 6 Czynników Osobowości
 • 16 Elementów Składowych Osobowości
 • 8 Głównych Grup Zainteresowań Zawodowych
 • 4 Główne Obszary Umiejętności
 • Umiejętności najniżej punktowane
 • 12 Wartości związanych ze środowiskiem pracy
 • 8 Wartości związanych z efektami pracy
 • 9 Wartości związanych z celem życia
 • Diagramy Podsumowujące
 • Career Direct – Kolejne Kroki
 • Dodatkowe zasoby
 • Zindywidualizowane Szkolenie
 • Trener Rozwoju Osobistego wyjaśni ci jak utworzyć Plan Działania i jak skorzystać z amerykańskiej bazy danych o zawodach ONET
 • Rozpocznij

Szczegółowe Porównanie

ProduktPodstawowySzczegółowy Z Trenerem
Cena25.00 USD80.00 USDKalkulowana
OpisRaport skrócony pozwala ci poznać zarysy swojej unikalnej konstrukcji.Raport rozbudowany podaje pełniejszy obraz twojej unikalnej konstrukcji.Spersonalizowane szkolenie oparte o wyniki raportu uczy podejmowania optymalnych decyzji co do przyszłości zawodowej.
Test Online Zawiera Zawiera Zawiera
Typ Raportu

(Liczba stron jest przybliżona zależy ona od języka w jakim generowany jest raport.)

12 stron33 strony33 strony
Zindywidualizowane Szkolenie Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Wstęp   
Rozumienie skal i wyników Zawiera Zawiera Zawiera
Część 1: Osobowość   
Czynniki Osobowości666
Elementy Składowe Osobowości Nie zawiera1616
Główne cechy osobowości Nie zawiera Zawiera Zawiera
Typowe silne strony Nie zawiera Zawiera Zawiera
Typowe słabe strony Nie zawiera Zawiera Zawiera
Niektóre ważne dziedziny życiowe Nie zawiera Zawiera Zawiera
Przedyskutowanie mocnych stron twojej osobowości i tego jak wybrać zajęcie zawodowe, które wykorzystuje je w maksymalnym stopniu oraz zminimalizuje wpływ słabych stron tak by kariera wytwarzała pasję zamiast niepotrzebnego stresu. Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Część 2: Zainteresowania   
Potencjalne Zawody Zawiera Zawiera Zawiera
Główne Grupy Zainteresowań488
Grupy Czynności Nie zawiera3636
Grupy Zawodowe Nie zawiera2121
Dziedziny Wiedzy Nie zawiera1818
Pięć głównych obszarów zainteresowań Nie zawiera55
Eliminacja zainteresowań nadających się na hobby i uczenie się jak oceniać zainteresowania poprzez pryzmat osobowości tak by odkryć zawody wspierane przez potencjał ukryty w osobowości. Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Część 3: Talenty i Umiejętności   
Talenty i Umiejętności Zawodowe Zawiera Zawiera Zawiera
Umiejętności najwyżej punktowane244
Przeanalizuj swoje umiejętności Nie zawiera1414
Umiejętności najniżej punktowane Nie zawiera Zawiera Zawiera
Zrozumienie znaczenia posiadanych Umiejętności i wyselekcjonowanie tych zawodów które je wykorzystują, przefiltrowanie ich przez potencjał ukryty w osobowości tak by możliwy wybór zawęzić do tych w których może pojawić się pasja. Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Część 4: Wartości   
Środowisko pracy21212
Wyniki pracy288
Kluczowe życiowe wartości299
Wnioski Nie zawiera Zawiera Zawiera
Spojrzenie na twoje wartości i wybranie tych zawodów, które najlepiej do nich pasują. Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Diagramy Podsumowujące   
Sześć składników osobowości Nie zawiera Zawiera Zawiera
Osobowość - Elementy Składowe Nie zawiera Zawiera Zawiera
Osobowość - Podsumowanie  Nie zawiera Zawiera Zawiera
Ogólne Zainteresowania Nie zawiera Zawiera Zawiera
Umiejętności i zdolności Nie zawiera Zawiera Zawiera
Cztery Główne Wartości Nie zawiera Zawiera Zawiera
Niektóre ważne dziedziny życiowe Nie zawiera Zawiera Zawiera
Osiem Najważniejszych Grup Zawodowych w Obszarze Zainteresowań Nie zawiera Zawiera Zawiera
Kluczowe Wartości dla Planowania Życia Nie zawiera Zawiera Zawiera
Instrukcja jak rozumieć wyniki zawarte w podsumowaniu i jak właściwie wybrać optymalne opcje edukacyjne i zawodowe. Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Part 5: Next Steps   
Career Direct – Kolejne Kroki Nie zawiera Zawiera Zawiera
Osiem Głównych Grup Zainteresowań: Linki do szczegółowych opisów Nie zawiera Zawiera Zawiera
Trener Rozwoju Osobistego wyjaśni ci jak utworzyć Plan Działania i jak skorzystać z amerykańskiej bazy danych o zawodach ONET Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
Część 6: Zasoby   
Zasoby Nie zawiera Zawiera Zawiera
Linki do pobrania plików audio Nie zawiera Zawiera Zawiera
Fundamenty Pracy Nie zawiera Nie zawiera Zawiera
 RozpocznijRozpocznijRozpocznij