Цени

 

Career Direct може да ви помогне да преминете през трудни периоди в живота си, така че да виждате отвъд ежедневните грижи и да откриете какво е важно за вас. Време е да откриете призванието си и да следвате страстта си!

 

Базов

25.00 USD

Подробен

80.00 USD

С консултант

Персонализиран

 • Онлайн тест
 • ок. 12 страници доклад
 • 6 фактора на личността
 • Подфактори на личността
 • Топ 4 групи професионални интереси
 • Топ 2 области умения
 • Ниско ниво на умения
 • 2 ценности, свързани с работнта среда
 • 2 ценности, свързани с резултата от работата
 • 2 ценности, свързани с професионалния живот
 • Таблици
 • Career Direct – Следващи стъпки
 • Допълнителни материали
 • Лична консултация
 • Career Direct консултантът ще ви упъти как да използвате Плана за действие и ONET
 • Започнете
 • Онлайн тест
 • ок. 33 страници доклад
 • 6 фактора на личността
 • 16 под-фактора на личността
 • Топ 8 групи професионални интереси
 • Топ 4 области умения
 • Ниско ниво на умения
 • 12 ценности, свързани с работната среда
 • 8 ценности, свързани с разултата от работата
 • 9 ценности, свързнаи с професионалния живот
 • Таблици
 • Career Direct – Следващи стъпки
 • Допълнителни материали
 • Лична консултация
 • Career Direct консултантът ще ви упъти как да използвате Плана за действие и ONET
 • Започнете

Пълно сравнение

ПродуктБазовПодробен С консултант
Цена25.00 USD80.00 USDПерсонализиран
ОписаниеСъкратен доклад, който ви помага да разберете уникалността на личността ви.Разширен доклад, който ви дава допълнителна информация и цялостна картина върху личността ви и вашата униклност.Лични срещи на четири очи и доклад, който посочва особеностите на личността ви, помага да увеличите резултатността си и да видите следващата стъпка от професионалнаото си развитие.
Онлайн тест Включен Включен Включен
Профил на доклада

(Броят страници е ориентировъчен и може да се различава в зависимост от езика.)

12 страници33 страници33 страници
Лична консултация Не е включен Не е включен Включен
Въведение   
Как да разбираме графиките/показателите Включен Включен Включен
Част 1: Личност   
Фактори на личността666
Подфактори на личността Не е включен1616
Характеристики на личността Не е включен Включен Включен
Типични силни страни Не е включен Включен Включен
Типични слаби страни Не е включен Включен Включен
Важни въпроси за живота Не е включен Включен Включен
Обсъдете силните страни на личността си и изберете професия, която развива тези силни страни и минимизира слабите, така че да градите кариера, която ще бъде удовлетворяваща, а не стресираща. Не е включен Не е включен Включен
Част 2: общи интереси   
Възможни професии Включен Включен Включен
Топ групи от професионални интереси488
Групи дейности Не е включен3636
Групи професии Не е включен2121
Групи образователни дисциплини Не е включен1818
Пет главни области интереси Не е включен55
Елиминирайте интересите, които са хобита и научете как да преценявате интересите си през призмата на вашата личност, за да откриете професиите, които отговарят на интересите ви. Не е включен Не е включен Включен
Част 3: умения   
Професионални умения Включен Включен Включен
Топ области от умения244
Оценете уменията си Не е включен1414
Ниско ниво на умения Не е включен Включен Включен
Научете какви са уменията ви, имайте ги предвид при избора на образование и професия и ги преценете през силните страни на личността си и интересите си, така ще сведете избора на професия до такива, която ще ви носят истинско удовлетворение. Не е включен Не е включен Включен
Част 4: ценности   
Работна среда21212
Резултати от работата288
Житейски ценности299
Заключение Не е включен Включен Включен
Разгледайте ценностите си и ги приложете към определени професии, които биха паснали нaй-добре на вашите конкретни ценности, за да изберете най-подходящите професии за вас. Не е включен Не е включен Включен
Таблици   
Шест фактора на личността Не е включен Включен Включен
Под-фактори на личността Не е включен Включен Включен
Обобщение на личностната част Не е включен Включен Включен
Интереси Не е включен Включен Включен
Умения и способности Не е включен Включен Включен
Топ 4 ценности Не е включен Включен Включен
Важни въпроси за живота Не е включен Включен Включен
Първите 8 групи професии по област интереси Не е включен Включен Включен
Основни ценности за планиране на живота Не е включен Включен Включен
Разберете как да прочетете доклада чрез процес на синтез, при който напасвате четирите области с възможно най-подходящите за вас образовние или професия. Не е включен Не е включен Включен
Part 5: Next Steps   
Career Direct – Следващи стъпки Не е включен Включен Включен
Топ 8 групи от интереси: линкове с описание на професии Не е включен Включен Включен
Career Direct консултантът ще ви упъти как да използвате Плана за действие и ONET Не е включен Не е включен Включен
Част 6: ресурси   
Материали Не е включен Включен Включен
Линкове за сваляне на аудио файлове Не е включен Включен Включен
Работна етика Не е включен Не е включен Включен
 ЗапочнетеЗапочнетеЗапочнете