Regulamin

Regulacje Prawne

Warunki umowy

Struktura organizacyjna Career Direct istnieje po to, by angażować, wyposażać oraz wzmacniać kompetencje Trenerów Career Direct, by przekazywali opartą o Pismo Święte mądrość swoim klientom, stosowali profesjonalne zasady wyboru kariery w swojej praktyce, asystowali klientom w analizie ich raportów, pomagali im odkrywać ich życiowe i zawodowe powołanie i uzyskali możliwość wywarcia wpływu dla Bożego Królestwa. Od czasu do czasu odbieramy od potencjalnych klientów zapytania o konkretnego Trenera. W takich sytuacjach Career Direct określiło, że będzie udzielało informacji o edukacji i kwalifikacjach zawodowych konkretnego Trenera. Dane te są dostarczone nam przez niego samego, i zawierają nazwę jego firmy, jej adres, telefon, e-mail i ewentualny adres strony internetowej. Możliwy jest dostęp do tej informacji, w tym celu utworzyliśmy możliwą do przeszukiwania bazę danych po to, byś jako klient mógł wybrać Trenera, który najbardziej Ci odpowiada. 

Lista wykwalifikowanych Trenerów w tej bazie danych jest podana jedynie dla celów informacyjnych i nie może być traktowana jako polecenie, rekomendacja czy reklama produktów lub usług, sprzedawanych przez Trenera, ani nie może być uważana za listę kontaktową celem sprzedaży Trenerom produktów, czy jakichkolwiek usług. 

Znak towarowy, Career Direct ® jest własnością Crown i może być legalnie używany jedynie za naszą zgodą przez Trenerów Rozwoju Osobistego upoważnionych do korzystania z Career Direct. Tytuł Trener Career Direct® świadczy, że osoba ukończyła szkolenie, spełniła wymogi uzyskania czy podtrzymania ważności certyfikatu ustalone przez Career Direct. W niektórych krajach Trener Career Direct ®  musi spełniać dodatkowe wymogi prawne, nałożone przez dany kraj na usługi tego typu po to, by osoba na jego terytorium mogła je świadczyć. Ani Career Direct, ani jego członkowie czy organizacje, współpracujące z Trenerami Career Direct, ®  nie reprezentują ani nie udzielają gwarancji czy zapewnień, że dany Trener Career Direct ® takowe uprawnienia czy kwalifikacje posiada. Te informacje trzeba uzyskać bezpośrednio od konkretnego Trenera Career Direct ® lub z innych wiarygodnych źródeł. 

Career Direct ® uzyskuje informacje od swoich Trenerów co do ich kwalifikacji, certyfikatów i uprawnień i nie będzie włączać się w potwierdzanie takowych uprawnień czy poświadczanie wykonywanych czynności osobom trzecim. Wierzymy że informacja, pozyskana od nich i przedstawiana tutaj, jest wiarygodna, ale nie może być traktowana jako gwarancja posiadania czy poświadczenie tych uprawnień, które nie są bezpośrednio nadawane przez Career Direct ® , a są nadawane przez inne organizacje, z którymi nasi Trenerzy są związani. Nie wypowiadamy się co do ich dokładności, ważności, kompletności, kwalifikacji, certyfikatów, czy praw do wykonywania danych czynności. 

Poprzez utworzenie sobie konta w systemie, uświadamiasz sobie i wyrażasz zgodę, że ani Crown ani sieć Career Direct, ani jej członkowie, ani organizacje współpracujące z Career Direct ® czy organizacje członkowskie w których Career Direct uczestniczy nie mogą być pozywane z powodu jakiejś potencjalnej straty wynikłej z użytkowania podawanej przez nas informacji albo z powodu treści zawartej w systemie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania treści stron Career Direct®, są one własnością i znajdują się pod kontrolą Crown.

Nie masz prawa do kopiowania, nadawania, ściągania treści, przechowywania (na dowolnym nośniku), transmitowania, pokazywania lub odgrywania publicznego, adaptowania lub zmieniania w jakikolwiek sposób zawartości treści stron Career Direct® w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Crown.

Znaki Towarowe

Career Direct ®jest znakiem towarowym będącym własnością Crown. Nie masz prawa do kopiowania, nadawania, ściągania, przechowywania (na dowolnym nośniku), transmitowania, wyświetlania lub publicznego pokazywania, adaptowania, logo Career Direct® w żaden sposób.

Własność Intelektualna

Wszelka zawartość, procesy, wyniki i rezultaty Career Direct® są własnością Crown.

Crown
8331 E.Walker Springs Lane, Suite 301
Knoxville, TN 37923

Możesz również zadzwonić do naszego działu obsługi klienta pomiędzy 8:30 rano a 17:30 EST na numer (800) 722-1976 aby w języku angielskim porozmawiać z osobą z obsługi.