Политика

Юридически

Правила и условия

Career Direct мрежата съществува, за да набира, подготвя и упълномощава Career Direct консултанти да предават библейска мъдрост на своите клиенти, да прилагат принципите на професионалната кариерна ориентация в практиката си, да помагат на клиентите да анализират Career Direct резултатите си и да открият и живеят на практика своето призвание. От време на време Career Direct мрежата приема искания за информация, свързана със сертифицирани и квалифицирани Career Direct консултанти. В отговор на такива искания Career Direct взе решение, че предоставянето на следната информация ще служи за продължаване на мисията и визията му: образование и квалификация на сертифицирания консултант, бизнес име, адрес, телефонен номер, ел. поща и уебсайт на сертифицирания консултант. За да ви предоставяме ефективно извлечение от тази информация, ние сме създали тази база данни за търсене, която ви помага да бъдете по-инфромирани при избора си на Career Direct консултант.

Информацията за квалифицирания Career Direct консултант в тази база данни е само за информационни цели и по никакъв начин не би могла да се приема за поддтикване, насърчаване, препоръка или предложение за покупката на какъвто и да е продукт или услуга от квалифицирания Career Direct консултант, нито пък да се счита за предложение да се продава, тръгува или купува каквато и да е услуга.

Търговската марка Career Direct ®е собственост на Crown и може законно да бъде използвана от други, освен Career Direct консултантите, само с позволение. Назначаването на Career Direct ® консултант показва, че този човек е покрил първоначалните и следващи изисквания на Career Direct. В допълнение Career Direct ®консултантът може да има нуждата, според държавния или фередален закон, от други лицензи или сертификати, за да извършва своите бизнес дела. Нито Career Direct, нито неговите членове, нито други организации, към които Career Direct ®консултантът принадлежи, могат да предоставят, гарантират или уверят, че конкретният Career Direct ®консултант притежава такива лицензи, квалификации или сертификати. Вие трябва независимо да получите тази информация от конкретния Career Direct ®консултант или от друг надежден източник.

Career Direct ® мрежата разчита изключително на предоставянето от страна на нейните членове на техните квалификации, сертификати и дейности и не се въвлича в независимо потвърждение на тези квалификации и дейности. Следователно информацията и съдържанието тук са взети от източници, които смятаме за надеждни, но тези информация и съдържание по никакъв начин не могат да бъдат приети за представителни, гарантиращи или потвърждаващи точността, пълнотата или уместността на съдържанието, квалификацията или дейностите на който и да е човек или ситуация от страна на Career Direct ® мрежата, членовете на Crown или на друга орнанизация, с която, членовете на Career Direct® мрежата са свързани. 

Като създавате профил, вие се съгласявате и признавате, че нито Crown, нито Career Direct мрежата, нито нейните членове или други организации, с които членовете на Career Direct ®мрежата са свързани ще бъдат обект на каквато и да било отговорност за преки или последващи загуби, произтичащи от използването на тази информация или нейното съдържание.

Авторски права

Всички права, включително авторските права, в съдържанието на тези Career Direct ®уебстраници са притежавани или контролират за тези цели от Crown.

Нямате право да копирате, разпорстранявате, сваляте, съхранявате (на какъвто и да е носител), прехвърляте, показвате или прожектирате публично, адаптирате или променяте по какъвто и да е начин съдържанието на тези Career Direct ® уебстраници с каквато и да е цел без предварителното писмено разрешение на Crown.

Търговски марки

Career Direct ® е търговска марка, притежавана от Crown. Нямате право да копирате, разпространявате, сваляте, съхранявате (на какъвто и да е носител), прехвърляте, показвате или прожектирате публично, адаптирате или променяте логото на Career Direct ®по какъвто и да е начин.

Интелектуална собственост

Цялото съдържание, процес, резултати от Career Direct ®са притежание на Crown.

Crown
8331 E.Walker Springs Lane, Suite 301
Knoxville, TN 37923

Можете също да се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти между 8:30 и 17:30 EST на (800) 722-1976 и да разговаряте с представител обслужване на клиенти.