Cfarë është Career Direct ® ?

 

Career Direct është një sistem gjithëpërfshirës i vlerësimit të karrierës që kombinon parimet shpirtërore me teknologjinë dhe statistikat e avancimit të karrierës. Me më shumë se 20 vjet të zhvillimit, Career Direct ka pësuar testime rigoroze dhe sanskionim.

Cfarë e bën Career Direct unike?

është një nga mjetet e pakta të vetëvlerësimit që i përqaset udhëzimit të karrierës nga një perspektivë bazuar mbi parime jetësore, ndërsa fokusohet në katër dimensione kyç të përbërjes së një personi- Personaliteti, Interesat, Aftësitë dhe Vlerat. Shumica e mjeteve udhëzues të karrierës mbulojnë një ose dy nga këto fusha. Career Direct® u zhvillua për të inkorporuar të plota të katër dimensionet në një Raport të Detajuar të plotë.

Disa fakte të shpejta