Czym jest Career Direct ® (Kompas Kariery)?

 

Kompas Kariery (Career Direct) jest rozbudowanym systemem testów, który wykorzystuje biblijne zasady, nowatorską technologię i statystykę do profilowania zawodowego. Tworzony i doskonalony przez ponad 20 lat, poddany rygorystycznym badaniom walidacyjnym.

Co sprawia że Kompas Kariery (Career Direct) jest  unikalny?

Career Direct jest jednym z niewielu narzędzi, które do wyboru kariery podchodzi z biblijnej perspektywy. W odróżnieniu od innych narzędzi pokierowania zawodowego  które badają tylko jeden lub dwa aspekty wewnętrznej konstrukcji człowieka, Career Direct bada cztery istotne składniki ważne przy wyborze kariery: osobowość, zainteresowania, umiejętności, oraz wartości. Dlatego jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi dostępnych na rynku.

Fakty