Какво е Career Direct ® ?

 

Career Direct е цялостна система за професионално ориентиране, която комбинира етични принципи с най-съвременните технологии и статистически данни за кариерно развитие. Career Direct е развиван повече от 20 години, през които е преминал строго тестване и валидиране.

Какво прави Career Direct различен?

Career Direct е един от малкото инструменти за оценка, които разглеждат кариерата от етична гледна точка. За разлика от други инструменти за професионална ориентация, които разглеждат един или два аспекта на личността, Career Direct изучава четири основни фактора при избор на професия: личност, интереси, умения и ценности. Като резултат Career Direct е една от най-подробните системи за ориентиране на пазара днес.

Бързи факти