Карьер Диарект ® гэж юу вэ?

 

Карьер Диарект нь библийн зарчмуудыг ажил мэргэжлийн чиглүүлэг өгөх орчин үеийн технологи, статистиктай хослуулсан өргөн цар хүрээтэй үнэлгээний систем юм. Энэхүү үнэлгээ нь хөгжлийн 20 гаруй жилийн явцад нарийн шалгууруудыг давж батлагдсаар ирсэн билээ.

Карьер Диаректын онцлог нь юу вэ?

Карьер Диарект нь библийн үзэл баримтлалын дагуу ажил мэргэжлийн чиглүүлэг өгдөг цөөн тооны үнэлгээний нэг юм. Хувийн мөн чанарын нэг эсвэл хоёр талыг харгалзан үздэг бусад үнэлгээнүүдээс ялгаатай нь Карьер Диарект нь ажил мэргэжлийн сонголт хийхэд нөлөөлдөг дөрвөн чухал бүрэлдэхүүнд дүгнэлт хийдэг. Үүнд: хувийн мөн чанар, сонирхол, ур чадвар, үнэт зүйлс. Тиймээс Карьер Диарект үнэлгээ нь  өнөөгийн зах зээл дээрхи хамгийн өргөн цар хүрээг хамруулсан системийн нэгд тооцогддог. 

Товч мэдээлэл