Бодлогын чиг шугам

Хувийн нууцлал

ХУВИЙН НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

Краун санхүүгийн үйлчлэл нь таны хувийн мэдээлэлийг чандлан хамгаалж, танд баталгаатай, хөгжингүй онлайн үйлчилгээ үзүүлэхийн төлөө хичээн ажилладаг. Хувийн нууцлалын тухай тунхаг нь Краун санхүүгийн үйлчлэлийн цахим хуудсанд хэрэгжих бөгөөд мэдээлэл цуглуулах, ашиглах үйлдлийг удирдан чиглүүлнэ. Манай нууцлалын бодлого нь хувийн мэдээлэлтэй холбоотой дүрэм журам, зарчмуудыг танд мэдээлэх зорилготой. Краун санхүүгийн үйлчлэлийн цахим хуудсыг ашигласнаар та энэхүү бодлогод заасан мэдээлэлийн тухай дүрэм журмуудыг хүлээн зөвшөөрч байгаад тооцогдоно. 

Мэдээлэл өгөх

Бид таны хувийн мэдээлэлд маш хүндэтгэлтэй хандаж, чандлан хамгаална. Крауны нууцлалын бодлого нь  хувийн нууцыг хадгалах дүрэм журмуудаа танд нээлттэй байлгаж, зарчмуудаа танилцуулж, ингэснээр та манай мэдээллүүдийг хэрхэн ашиглахаа мэдэж авах болно. 

Таны хувийн мэдээллийн бүртгэл

Краун санхүүгийн үйлчлэл нь цахим шуудан, нэр, гэрийн болон ажлын хаяг, утасны дугаар гэх мэт хувийн мэдээллүүдийг бүртгэж авдаг. Танд хүрэх үйлчилгээг байнга сайжруулж, зохистой мэдээллийг дамжуулж байхын тулд бид нас, хүйс, сэтгэгдэл, мэргэжлийн сонирхол, тантай холбоо барих утас зэрэг нэмэлт мэдээллийг танаас асуудаг.

Мөн таны компьютерийн техник, програм хангамжийн талаарх мэдээлэл автоматаар бүртгэгдэнэ. Энэ мэдээллүүд нь: таны IP хаяг, хайлтын хэрэгслийн төрөл, домэйн нэрүүд, нэвтрэх цагууд ба холбогдох цахим хуудсуудын хаяг гэх мэт мэдээлэл байх болно. Эдгээр мэдээллүүдийг Краун Санхүүгийн үйлчлэл үйлчилгээгээ явуулахын тулд, үйлчилгээний чанарыг хадгалахын тулд, мөн Краун санхүүгийн үйлчлэлийн цахим хуудасны хэрэглээтэй холбоотой ерөнхий статистик мэдээллээр хангахад ашиглах болно.

Хувийн мэдээлэл хуваалцах

Краун санхүүгийн үйлчлэл нь Краун Санхүүгийн үйлчлэлийн цахим хуудсыг ажиллуулах болон танд хүссэн үйлчилгээг хүргэхийн тулд таны хувийн мэдээллийг бүртгэн авч ашигладаг. Энэ цахим хуудсаар дамжуулан бидэнтэй холбогдсон бүх хүний мэдээллийн нууцыг бид чандлан хадгалдаг. 

Краун санхүүгийн үйлчлэл таны хувийн мэдээллийг хэзээ ч гуравдагч этгээдэд зарах, түрээслэх, солилцох байдлаар дамжуулахгүй. Таны хувийн мэдээллийг бид өөрсдийн маш сайн мэддэг, бат итгэдэг хөндлөнгийн этгээдэд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл дараах шалтгаануудын улмаас дамжуулна:

 • холбогдох хууль, зохицуулалт, хууль сахиулах үйл явц, мөн зайлшгүй биелүүлэх ёстой засгийн газрын шаардлагыг биелүүлэхийн тулд;
 • илрүүлэх, сэргийлэх зорилгоор, хуурамч хаяг мэдүүлсэн тохиолдолд, аюулгүй байдлын юм уу техникийн асуудлуудаар, мөн
 • хуулийн шаардлагын дагуу болон хуулиар зөвшөөрсний дагуу Краун санхүүгийн үйлчлэлийн, манай үйлчлэгч нарын, олон нийтийн эд хөрөнгө, бүрэн эрх, аюулгүй байдалд учрах заналхийллээс хамгаалахын тулд.
Хэрвээ гуравдагч этгээд манай цахим хуудсанд нэгдвэл бид таны хандивын мэдээллийг шууд тэдэнтэй хуваалцахгүй. Краун Санхүүгийн үйлчлэл нь таны хувийн мэдээллийн үнэ цэнийг эрхэмлэж, хүндэлдэг. Хэрвээ та өөрийн мэдээллийг нээлттэй хуваалцахыг хүсвэл бид танд өөрийн мэдээллийг хуваалцах сонголт хийх боломж олгон тодорхой хугацаагаар манай цахим хуудсанд тохирох сонголттойгоор нэвтрэх эрх өгөх болно. Таны зөвшөөрөлгүйгээр таны хувийн мэдээлэлийг бид гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй. 

Краун санхүүгийн үйлчлэл нь танд цахим болон шуудангаар захидал илгээх,хэрэглэгчийн үйлчилгээгээр хангах болон түгээлтүүдийг зохицуулахын тулд итгэмжлэгдсэн түншүүдтэйгээ таны мэдээллийг хуваалцаж болно. Тэдгээр бүх гуравдагч талууд нь Краун ёанхүүгийн үйлчлэлд дээр дурдсан үйлчилгээнүүдийг үзүүлэхээс бусад зорилгоор таны мэдээллийг ашиглахыг хуулиар хориглосон бөгөөд тэднээс таны мэдээллийн нууцлалыг хадгалахыг шаарддаг. 

Таны хувийн мэдээллийг ашиглах

Краун  Санхүүгийн үйлчлэл нь таны хэрэгцээ, сонирхолыг ойлгож, танд илүү сайн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд таны мэдээллийг ашигладаг. Хувийн мэдээллийг Краун Санхүүгийн үйлчлэлийн дотоод зорилгоор ашиглах эрх хязгаартай бөгөөд зөвхөн үйлчлэлийн үйл ажиллагаа болон зорилгоо илүү сайжруулахын тулд л ашиглана. Краун Санхүүгийн үйлчлэл нь таны хэн болохыг тодорхойлсон хувийн мэдээллүүдийг дараах тохиолдлуудад ашиглаж болно:

 • Таны хүссэн мэдээлэл, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнээр хангахын тулд
 • таны хүссэн аливаа гүйлгээг хийх болон хандивын, татварын төлбөрийн баримт гаргах. Таны кредит картын дугаар, банкны дансны мэдээллийг зөвхөн таны өгсөн хандив ба худалдан авалтыг гүйцэтгэхэд ашиглах бөгөөд өөр ямар ч зорилгоор ашиглахгүй.  
 • Таны дансны мэдээлэл ба манайх руу шилжүүлсэн гүйлгээний талаар мэдээлэл өгөхийн тулд
 • Танд үйлчлэлийнхээ тухай, мөн цахим хуудас болон аппликэйшнүүдийн талаар мэдээлэл илгээхийн тулд
 • Манай цахим хуудас дахь таны хандалт, хийсэн зүйлсийг хувийн шинж чанартай болгох
 • үйлчлэлийн үйл ажиллагаануудын талаар сурталчилгааны мэдээллээр таныг хангахын тулд
 • Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл ажиллагаагаа сайжруулж, хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэхийн тулд 
 • Collect statistics about our websites' usage and effectiveness and to personalize your experience
 • Detect, investigate, and prevent activities that may violate our policies or be illegal.
Crown Financial Ministries Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Crown Financial Ministries or the site; (b) protect and defend the rights or property of Crown Financial Ministries; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Crown Financial Ministries, or the public.

Crown Financial Ministries encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Crown Financial Ministries so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Crown Financial Ministries is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Crown Financial Ministries and Crown Financial Ministries' family of Web sites.

Күүкийг ашиглах нь

Краун санхүүгийн үйлчлэлийн (Краун Файнэншл Министриз)цахим хуудас нь таныг онлайн хэрэглээгээ хувийн болгоход туслахын тулд "күүкис" ашигладаг. Күүки гэдэг нь цахим хуудасны серверийн таны хатуу дискэнд байрлуулсан текст файл юм. Күүки нь таны компьютерт програм ажиллуулах юмуу вирус дамжуулахын тулд ашиглагдах боломжгүй. Күүкинүүд нь танд зориулан тусгайлан хуваарилагдах ба зөвхөн танд зориулан күүкиг хуваарилсан домэйн нэр дээр цахим сервер л зөвхөн үүнийг уншиж чаддаг. 

Күүкиг ашиглаж буй бас нэг чухал шалтгаан нь таны цагийг хэмнэхийн тулд ашиглахад хялбар, таатай байдлыг хангахын тулд юм. Мөн күүкиний нэг ашиг тус нь таныг тодорхой цахим хуудас руу дахин орлоо гэдгийг цахим серверт мэдэгддэг. Жишээлбэл, хэрвээ та Краун санхүүгийн үйлчлэлийн хуудсанд хувийн мэдээлэл оруулсан, вэбсайт юмуу үйлчилгээнд бүртгүүлсэн бол күүки нь таныг дараагийн удаа нэвтрэх үед таны хувийн мэдээллийг эргэн санахад нь бидэнд тусладаг. Энэ нь төлбөр төлөх хаяг, шуудан илгээх хаяг гэх мэт таны хувийн мэдээлэлүүдийг бүртгэх үйл явцыг хялбаршуулдаг. Та Краун санхүүгийн үйлчлэлийн өмнө нэвтэрсэнтэйгээ ижил цахим хуудас руу нэвтрэх үед таны урьд оруулсан мэдээлэл сэргээгдэн гарч ирдэг тул та аль хэдийн өөрийн мэдээллээр өөрчилсөн хэсгүүдийг төвөггүй ашиглах боломжтой болно. 

Та күүкиг хүлээж авч эсвэл татгалзаж болно. Ихэнх цахим хайлтын хэрэгслүүд күүкиг автоматаар хүлээн зөвшөөрдөг боловч та хүсвэл өөрийн хайлтын хэрэгслийн тохиргоог өөрчилснөөр күүкиг хүлээн авахгүй болгож болно. Хэрвээ та күүкиг хүлээн авахгүй гэсэн тохиргоон дээр тавьсан бол Краун санхүүгийн үйлчлэлийн үйлчилгээний юмуу цахим хуудасны олон талт онцлогийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадахгүй байх магадлалтай.

Хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах

Краун санхүүгийн үйлчлэл (Краун Файнэншл Минитриз)нь таны хувийн мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй хүмүүс нэвтрэх, ашиглах, үүнийг задруулахаас хамгаалдаг.  Бид компьютерийн сервер дээр таны оруулсан, таныг хэн болохыг тодорхойлсон мэдээллүүдийг хяналттай, аюулгүй орчинд хадгалж, зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрэх, ашиглах, ил гаргаж ирэхээс хамгаална. Хувийн мэдээлэл (кредит картны мэдээлэл гм) өөр цахим хуудас руу дамжуулагдах үед энэ нь аюулгүй холбогчийн давхарга (SSL) гэх мэт нууцлалын тохиргоо хадгалагчаар дамжуулан хамгаалагдсан байдаг.

Энэхүү тунхагт өөрчлөлт оруулах

Краун Файнэншл Министриз нь компанийн, хувь хэрэглэгчдийн санал сэтгэгдлийг тусгахын тулд энэхүү нууцлалын бодлогоо үе үе шинэчлэдэг. Бидний зүгээс таныг энэхүү бодлоготой дахин уншиж танилцаж таны мэдээллийг хэрхэн хамгаалж байгаа талаар мэдээлэл авч байхыг хүсч байна. 

Холбоо барих мэдээлэл

Краун Файнэншл Министриз нь энэхүү хувийн нууц хадгалах бодлоготой холбоотой таны саналыг хүлээн авахдаа баяртай байна. Хэрвээ та Краун Файнэншл Министризийг энэхүү тунхаглалаа баримтлахгүй байна гэж үзэж байвал feedback@crown.org хаягаар бидэнтэй холбогдон мэдэгдэж болно. Бид нэн даруй асуудлыг тодорхойлж, шийдэх бололцоотой бүх арга хэмжээг авах болно.