Konfidencialitāte

PRIVĀTUMA POLITIKA

Crown Financial Ministries ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu un attīstīt tehnoloģiju, kas jums sniedz visefektīvāko un drošāko pieredzi tiešsaistē. Šis privātuma paziņojums attiecas uz Crown Financial Ministries mājaslapu un pārvalda datu ievākšanu un lietošanu. Mūsu privātuma politika ir informēt jūs par mūsu privātuma praksi un principiem attiecībā uz jūsu informāciju. Izmantojot Crown Financial Ministries mājaslapu, jūs piekrītat šajā privātuma politikā aprakstītajai datu lietošanas praksei.

Izpratne

Mums rūp un mēs ļoti cienām jūsu privātumu. Crown privātuma politika ir nodrošināt caurskatāmību savās ar privātumu saistītajās darbībās un informēt jūs par saviem principiem, lai jūs zinātu, kā tiks izmantota iegūtā informācija. 

Personiskās informācijas ievākšana

Crown Financial Ministries ievāc tādu personiski identificējamu informāciju kā jūsu e-pasta adrese, vārds un uzvārds, darbavietas vai mājas adrese un tālruņa numuri. Pakalpojumu uzlabošanas nolūkā un lai labāk pielāgotu mūsu turpmāko saziņu ar jums, mēs varam jūs aicināt sniegt papildu informāciju, piemēram, ziņas par jūsu demogrāfiskajiem datiem, komentārus, profesionālās intereses un vēlamāko saziņas veidu. 

Informācija par jūsu datora tehnisko nodrošinājumu un programmatūru tiek ievākta automātiski. Tā var ietvert jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas tipu, domēnu nosaukumus, piekluves laikus un tīmekļa vietņu adreses. Crown Financial Ministries izmanto šo informāciju, lai sniegtu savus pakalpojumus, uzturētu pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu vispārēja rakstura statistiskas informācijas ieguvi par Crown Financial Ministries tīmekļa vietnes izmantošanu.

Personiskās informācijas apmaiņa

Crown Financial Ministries ievāc un izmanto jūsu personisko informāciju, lai uzturētu un attistītu Crown Financial Ministries tīmekļa vietni un sniegtu jūsu pieprasītos pakalpojumus. To personu identitāte, kuri sazinās ar mums caur šo tīmekļa vietni, tiek uzskatīta par konfidenciālu. 

Crown Financial Ministries nekad nepārdod, neizīrē, neiznomā vai nepiedāvā apmaiņai jūsu personisko informāciju trešajām personām. Jūsu personiskā informācija tiks izmantota apmaiņai tikai tādā gadījumā, ja būsim ieguvuši labticīgu pārliecību, ka piekļuve šai informācijai un tās izmantošana, saglabāšana vai atklāšana ir pamatoti nepieciešama, lai: 

 • apmierinātu jebkuru piemērojamu tiesību aktu, noteikumu, juridisku procedūru vai tiesiski izpildāmu oficiālu prasību;
 • atklātu, novērstu vai citādi risinātu jebkādu ar krāpšanu, drošību vai tehniskiem aspektiem saistītu jautājumu; vai 
 • aizsargātu Crown Financial Ministries, mūsu lietotāju un plašākas sabiedrības tiesības, īpašumu un drošību pret kaitējuma nodarīšanu saskaņā ar likuma prasībām un noteikumiem. 
Ja mūsu tīmekļa vietnē ir redzami trešo pušu saistītie uzņēmumi, jūsu donorinformācija netiks nodota šo pušu rīcībā. Crown Financial Ministries augstu novēŗtē un respektē jūsu privātumu. Ja jūs vēlaties savu informāciju piedāvāt apmaiņai, mēs varam laiku pa laikam nodrošināt jums iespēju to īstenot ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību. Jūsu personiskā informācija netiks nodota trešajai pusei bez jūsu piekrišanas.

Crown Financial Ministries var nodot jūsu informāciju uzticamiem partneriem ar nolūku, lai jums varētu tikt nosūtīts e-pasts vai tradicionālais pasts, veikta klientu apkalpošana vai nodrošināta sūtījumu piegāde. Visām šādām trešajām pusēm ir ar likumu aizliegts izmantot jūsu personisko informāciju, izņemot lai piedāvātu šos pakalpojumus Crown Financial Ministries organizācijai, un tām ir jāievēro prasība saglabāt jūsu informācijas konfidencialitāti.

Jūsu personīgās informācijas lietošana

Crown Financial Ministries izmanto jūsu informāciju, lai izprastu jūsu vajadzības, jūsu intereses un lai nodrošinātu labāku pakalpojumu sniegšanu. Personiskās informācijas izmantošana ir atļauta tikai Crown Financial Ministries iekšējiem mērķiem un tikai, lai veicinātu mūsu organizācijas darbības un mērķus. Crown Financial Ministries var izmantot jūsu personiski identificējamo informāciju, lai:

 • nodrošinātu jūs ar pieprasīto informāciju, pakalpojumiem vai produktiem 
 • veiktu jebkādus darījumus pēc jūsu pieprasījuma vai izsniegtu kvītis saistībā ar nodokļu ieņēmumiem par jūsu dāvinājumiem. Jūsu kredītkartes numurs un bankas konta informācija tiek izmantoti tikai jūsu dāvinājumu vai veikto pirkumu apstrādei un netiek saglabāti nekādiem citiem nolūkiem.
 • sazinātos ar jums par jūsu konta stāvokli un jūsu veiktajiem darījumiem ar mums
 • nosūtītu jums informāciju par mūsu organizāciju vai jauninājumiem un uzlabojumiem mūsu tīmekļa vietnē un aplikācijās 
 • personalizētu mūsu tīmekļa vietnes un aplikāciju saturu 
 • sniegtu reklāmas materiālu par mūsu organizācijas aktivitātēm 
 • optimizētu vai uzlabotu mūsu produktus, pakalpojumus vai veiktās darbības 
 • ievāktu statistiku par mūsu tīmekļa vietnes lietojumu un efektivitāti, kā arī personalizētu jūsu apmeklējumu tajā 
 • atklāt, izmeklēt un novērst tādas darbības, kas var pārkāpt mūsu politiku un noteikumus vai būt prettiesiskas.
Crown Financial Ministries tīmekļa vietnes izpaudīs jūsu personisko infomāciju bez iepriekšēja brīdinājuma tikai likumā paredzētos gadījumos vai labā ticībā, ka šāda rīcība ir vajadzīga, lai: (a) ievērotu atbilstību likuma ediktiem vai pakļautos tiesvedībai, kas uzsākta pret Crown Financial Ministries organizāciju vai tās tīmekļa vietni; (b) aizsargātu Crown Financial Ministries organizācijas tiesības vai īpašumu; un (c) rīkotos neatliekamās situācijās ar mērķi aizsargāt Crown Financial Ministries klientu vai sabiedrības personisko drošību.

Crown Financial Ministries aicina jūs pārskatīt to tīmekļa vietņu konfidencialitātes paziņojumus, kuras jūs izvēlaties apmeklēt tieši no Crown Financial Ministries vietnes, lai saprastu, kā šīs tīmekļa vietnes ievāc, izmanto un apmainās ar informāciju par jums. Crown Financial Ministries organizācija neatbild par konfidencialitātes paziņojumiem vai citu saturu, kas atrodams tādās tīmekļa vietnēs, kuras nav Crown Financial Ministries vai citu ar to saistīto organizāciju tīmekļa vietnes.

Sīkdatņu izmantošana

Crown Financial Ministries tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai personalizētu jūsu apmeklējumu tiešsaistē. Sīkdatne ir teksta datne, ko tīmekļa vietnes serveris novieto uz jūsu cietā diska. Sīkdatnes nevar izmantot programmu palaišanai vai vīrusu iesūtīšanai jūsu datorā. Konkrētās sīkdatnes ir unikālas un attiecas tikai uz jums, un tās var nolasīt tikai tā domēna tīmekļa serveris, kurš novietoja sīkdatnes uz jūsu diska.

Viens no galvenajiem sīkdatņu mērķiem ir nodrošināt jums ērtāku tīmekļa vietnes apmeklējumu, lai ietaupītu jūsu laiku. Sīkdatnes uzdevums ir paziņot serverim, ka jūs esat atkārtoti apmeklējis konkrēto tīmekļa vietni. Piemēram, ja jūs izvēlaties personalizēt Crown Financial Ministries organizācijas mājaslapas vai piereģistrējaties Crown Financial Ministries tīmekļa vietnē vai uz mūsu pakalpojumiem, ar sīkdatnes palīdzību mēs "atcerēsimies" jūsu specifisko informāciju visās nākamajās jūsu apmeklējumu reizēs. Tas vienkāršo tādas jūsu personiskās informācijas reģistrēšanu kā, piemēram, rēķina adrese, piegādes adrese u. tml. Jums atkārtoti apmeklējot to pašu Crown Financial Ministries tīmekļa vietni, jūsu iepriekš sniegtā informācija var tikt no jauna iegūta, dodot jums iespēju viegli izmantot tās Crown Financial Ministries īpašās iezīmes, ko jūs individuāli pielāgojāt savai lietošanai. 

Jums ir iespēja pieņemt vai noraidīt sīkdatnes. Lielākoties tīmekļa pārlūkprogrammas automātiski pieņem sīkdatnes, bet parasti jums ir iespēja mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai nepieņemtu sīkdatnes, ja jūs tā vēlaties. Ja jūs izvēlaties nepieņemt sīkdatnes, jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izmantot interaktīvās funkcijas, ko piedāvā Crown Financial Ministries vai citas tīmekļa vietnes, ko jūs esat apmeklējuši.

Jūsu personiskās informācijas drošība

Crown Financial Ministries aizsargā jūsu personisko informāciju pret neatļautu piekļuvi, lietošanu vai atklāšanu. Crown Financial Ministries aizsargā jūsu personiski identificējamo informāciju, izmantojot datoru serverus kontrolējamā, drošā vidē, kas ir aizsargāta pret neatļautu piekļuvi, lietošanu vai atklāšanu. Ja personiskā informācija (piemēram, kredītkartes numurs) tiek pārsūtīta uz citām tīmekļa vietnēm, tā tiek aizsargāta, izmantojot tādas šifrēšanas metodes kā, piemēram, drošligzdu slāņa (SSL standarta) protokolu. 

Izmaiņas šajā paziņojumā

Crown Financial Ministries palaikam atjaunina savu privātuma politiku, lai iekļautu atsauksmes, ko snieguši klienti un kompānijas. Crown Financial Ministries aicina periodiski pārskatīt šo politiku, lai jūs būtu lietas kursā par to, kā mūsu organizācija aizsargā jūsu informāciju.

Kontaktinformācija

Crown Financial Ministries labprāt iepazīsies ar jūsu komentāriem par šo privātuma politiku. Ja jums liekas, ka Crown Financial Ministries nav ievērojusi šajā paziņojumā teikto, sazinieties ar mums, rakstot uz feedback@crown.org. Mēs darīsim viso iespējamo, ja tas būs komerciāli pamatoti, lai atklātu un novērstu radušos problēmu.