Do të donim të dëgjonim nga ju!

Na kontaktoni

Zyra e Career Direct

Për pyetje rreth institucionit tuaj kontaktoni qendrën më të afërt të Career Direct

Telefoni:
+1-800-722-1976
Fax:
+1-865-247-5561

Crown Financial Ministries
Career Development
8331 E.Walker Springs Lane, Suite 301
Knoxville, TN 37923
USA

Dërgoji email Career Direct