Төлөвлөгдсөн сургалтууд

Карьер Диаректын  ® зөвлөх болохыг сонирхсонд баярлалаа! Карьер Диарект ® нь авьяас чадварыг ашиглахтай холбоотой библийн зарчмуудыг ажил мэргэжлийн чиг олгох орчин үеийн технологитой хослуулж хувьсгал авчирсан үнэлгээний систем юм. 

Хойд Америк

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
Online Spanish Training Ongoing Бүртгүүлэх

Африк

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх

Өмнөд Америк

Байршил Огноо
Online Spanish (Queremos conocerte) Ongoing (Yendo) Бүртгүүлэх
Online Portuguese (Nós queremos conhecer você) Ongoing (Indo) Бүртгүүлэх
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх

Европ

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
Online Spanish Training Ongoing Бүртгүүлэх

Ази

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
Taipei, Taiwan March 10 - 12, 2022 Бүртгүүлэх