Төлөвлөгдсөн сургалтууд

Карьер Диаректын  ® зөвлөх болохыг сонирхсонд баярлалаа! Карьер Диарект ® нь авьяас чадварыг ашиглахтай холбоотой библийн зарчмуудыг ажил мэргэжлийн чиг олгох орчин үеийн технологитой хослуулж хувьсгал авчирсан үнэлгээний систем юм. 

Хойд Америк

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
Online Spanish Training Ongoing Бүртгүүлэх
French Online (En ligne en Français) Ongoing (en cours) Бүртгүүлэх

Африк

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
French Online (En ligne en Français) Ongoing (en cours) Бүртгүүлэх

Өмнөд Америк

Байршил Огноо
Online Spanish (Queremos conocerte) Ongoing (Yendo) Бүртгүүлэх
Online Portuguese (Nós queremos conhecer você) Ongoing (Indo) Бүртгүүлэх
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх

Европ

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
Online Spanish Training Ongoing Бүртгүүлэх
French Online (En ligne en Français) Ongoing (en cours) Бүртгүүлэх

Ази

Байршил Огноо
Online English Training Ongoing Бүртгүүлэх
Taiwan, Taipei May 25 - 27 Бүртгүүлэх