Төлөвлөгдсөн сургалтууд

Карьер Диаректын  ® зөвлөх болохыг сонирхсонд баярлалаа! Карьер Диарект ® нь авьяас чадварыг ашиглахтай холбоотой библийн зарчмуудыг ажил мэргэжлийн чиг олгох орчин үеийн технологитой хослуулж хувьсгал авчирсан үнэлгээний систем юм. 

Онлайн сургалт:

English Бүртгүүлэх
Spanish (Queremos conocerte) Бүртгүүлэх
French (En ligne en Français) Бүртгүүлэх
Portuguese (Nós queremos conhecer você) Бүртгүүлэх
Chinese (在线的) Бүртгүүлэх