Buduće prilike za edukaciju

Hvala vam što želite postati Career Directov® konzultant! Career Direct® je revolucionaran sustav procjenjivanja koji objedinjuje biblijska načela o upravljanju talentima i revolucionarnu tehnologiju karijernog usmjeravanja.

Online obuka:

English  Registrirajte se
Spanish (Queremos conocerte)  Registrirajte se
French (En ligne en Français)  Registrirajte se
Portuguese (Nós queremos conhecer você)  Registrirajte se
Chinese (在线的)  Registrirajte se